1
00:00:18,600 --> 00:00:22,777
- Vybuchl jeden z našich ropných vrtů.
<i>- V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:22,822 --> 00:00:25,622
Nevíte někdo,
kdo tu takto filozofuje?

3
00:00:25,688 --> 00:00:28,400
- Wes za tohle nemůže.
- Jak dlouho k nim patříš, Wesi?

4
00:00:28,466 --> 00:00:31,577
<i>- Nevím, o čem to tu mluvíš.
- Proč rád sprejuješ?</i>

5
00:00:31,600 --> 00:00:33,266
<i>- Kde máš bráchu?</i>
- Je mrtvej.

6
00:00:33,288 --> 00:00:37,333
- Patřil k nim tvůj brácha?
- Nevím, ke komu by měl patřit.

7
00:00:37,377 --> 00:00:40,311
<i>- Nevěřím ti ani slovo!</i>
- Přemýšlela jsem nad tím,

8
00:00:40,355 --> 00:00:43,266
co všechno Virginia řekla o těch lidech.

9
00:00:43,377 --> 00:00:46,844
Zaslechla jsem, jak říká
Hillovi, že se někde zašili.

10
00:00:47,422 --> 00:00:52,022
<i>Úmrtí, zkáza, rozklad.</i>

11
00:00:54,955 --> 00:00:58,244
<i>To, co se světu děje,
nepředstavuje nic nového.</i>

12
00:00:58,288 --> 00:01:01,777
<i>Náš svět se hroutí
už od svého počátku.</i>

13
00:01:02,466 --> 00:01:05,155
<i>Slunce přichází o své jaderné palivo,</i>

14
00:01:05,200 --> 00:01:08,866
<i>Země se vychyluje ze své původní osy,</i>

15
00:01:08,911 --> 00:01:11,200
<i>kontinenty se od sebe vzdalují,</i>

16
00:01:11,244 --> 00:01:13,822
<i>ledové příkrovy mizí a tají</i>

17
00:01:13,933 --> 00:01:16,155
<i>a lesy chřadnou a hoří.</i>

18
00:01:16,244 --> 00:01:20,066
<i>Všechno směřuje ke svému konci,
a to platí i pro nás.</i>

19
00:01:20,111 --> 00:01:24,133
<i>Smrt je nevyhnutelná.
Prostě tu byla a vždy tu bude.</i>

20
00:01:24,377 --> 00:01:27,977
<i>Ale díky této smrti
vzniká nový život.</i>

21
00:01:29,640 --> 00:01:35,155
<i>Naše rozkládající se těla živí půdu,
zatímco ta živí plodiny.</i>

22
00:01:35,177 --> 00:01:40,022
........