1
00:00:03,200 --> 00:00:05,200
(CC BY-NC-SA 4.0)

2
00:00:05,469 --> 00:00:07,469
pro TiTulky.com

3
00:00:07,590 --> 00:00:09,590
z en titulků přeložil

4
00:00:09,894 --> 00:00:11,894
XNDRW

5
00:00:17,180 --> 00:00:18,180
Pane prezidente.

6
00:00:20,930 --> 00:00:21,960
Musíme jednat, ihned.

7
00:00:23,560 --> 00:00:24,680
Napochodovali do Polska,

8
00:00:25,350 --> 00:00:26,350
a my neudělali nic.

9
00:00:27,560 --> 00:00:28,650
A oni pokračovali dál.

10
00:00:29,990 --> 00:00:33,010
Ovládli většinu Evropy. A Ruska.

11
00:00:33,460 --> 00:00:34,460
Je to invaze.

12
00:00:35,100 --> 00:00:36,360
To není vše, pane prezidente.

13
00:00:37,000 --> 00:00:40,530
Od roku 1933 hledá prastaré artefakty.

14
00:00:41,440 --> 00:00:43,840
Myslíte magické artefakty.

15
00:00:44,770 --> 00:00:46,690
Milosrdné nebe.

16
00:00:46,810 --> 00:00:48,340
To je ale magor.

17
00:00:50,530 --> 00:00:51,700
Samozřejmě…

18
00:00:51,820 --> 00:00:52,820
jen pokud nemá pravdu.

19
00:00:55,900 --> 00:00:58,530
Chápu správně, že teď přijde
váš skvělý nápad?

20
00:00:59,370 --> 00:01:00,870
Dovolte, abych vám představil tým.

21
00:01:01,200 --> 00:01:03,140
Rex Tyler, známý jako Hourman.

22
00:01:03,520 --> 00:01:06,010
Je jedním z nejlepších vědců,
které Amerika může nabídnout.

23
00:01:06,360 --> 00:01:08,770
Vyvinul chemikálii jménem Miraclo

24
00:01:09,240 --> 00:01:11,770
aby zlepšil rychlost, sílu, všechno.

25
00:01:12,280 --> 00:01:13,280
........