1
00:00:06,042 --> 00:00:09,917
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:26,542 --> 00:00:27,958
Popeláčku!

3
00:00:31,792 --> 00:00:32,625
Jedeme!

4
00:00:34,417 --> 00:00:35,333
Tak pojďte!

5
00:00:36,958 --> 00:00:39,625
- Hej! Jsou tady!
- Čau, Popeláčku.

6
00:00:40,125 --> 00:00:41,208
Ahoj, lidi!

7
00:00:41,292 --> 00:00:42,958
- Ahoj, Hanku.
- Ahoj.

8
00:00:44,125 --> 00:00:46,458
- Dneska si to užijeme!
- Jo!

9
00:00:51,708 --> 00:00:52,792
<i>Ztráta hlasu.</i>

10
00:00:54,958 --> 00:00:57,167
Tút!

11
00:00:57,250 --> 00:00:59,667
Myslím, že jsem byl hlasitější.

12
00:01:01,042 --> 00:01:03,375
Jo? Poslechni si tohle!

13
00:01:03,458 --> 00:01:04,792
Tút!

14
00:01:04,875 --> 00:01:06,625
<i>Strýček Donald farmu měl…</i>

15
00:01:06,708 --> 00:01:07,667
Znovu!

16
00:01:09,083 --> 00:01:11,625
A na té farmě kachnu měl…

17
00:01:13,667 --> 00:01:17,583
Tút!

18
00:01:17,667 --> 00:01:20,083
Mami! Můžeme do stromové pevnosti?

19
00:01:20,167 --> 00:01:22,375
Ano. Skvělý nápad.

20
00:01:22,458 --> 00:01:23,792
Tak jo! Ahoj!

21
00:01:29,000 --> 00:01:31,208
<i>Když jsi šťastný, tak nahlas zatrub,</i>

22
00:01:31,292 --> 00:01:32,125
Tút!

23
00:01:32,208 --> 00:01:35,417
<i>Když jsi šťastný, tak nahlas zatrub,</i>

24
00:01:35,500 --> 00:01:37,833
<i>Když jsi šťastný, zatrub</i>.

25
........