1
00:00:10,802 --> 00:00:12,471
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:54,638 --> 00:00:56,390
5. DÍL

3
00:01:02,229 --> 00:01:03,272
To zvládneš,

4
00:01:04,940 --> 00:01:05,774
Ban Ha-ni.

5
00:01:08,944 --> 00:01:12,114
CUKRÁRNA ČOA

6
00:01:17,160 --> 00:01:18,370
Dobrý den.

7
00:01:18,453 --> 00:01:22,374
Jsem Ban Ha-ni a dnes jsem tu poprvé.

8
00:01:23,125 --> 00:01:26,378
Prý mi řeknete, kam mám jít.

9
00:01:26,461 --> 00:01:27,671
Vteřinku.

10
00:01:33,427 --> 00:01:34,720
BAN HA-NI
TÝM VÝVOJE PRODUKTŮ

11
00:01:34,803 --> 00:01:36,054
„Tým vývoje produktů“?

12
00:01:36,138 --> 00:01:38,015
Jeďte výtahem do šestého patra.

13
00:01:38,849 --> 00:01:39,725
Děkuji.

14
00:02:05,083 --> 00:02:06,918
- Hotovo.
- Dobrá práce.

15
00:02:07,002 --> 00:02:08,795
- Děkuji.
- Ale co tohle…

16
00:02:10,172 --> 00:02:12,215
„Odešel z místa bydliště v Šindže-dongu

17
00:02:12,299 --> 00:02:16,011
a k obědu si dal rýžovou polévku s vejcem.
Odpoledne nic moc nedělal.

18
00:02:16,094 --> 00:02:19,598
Večer šel zase ven
a pojedl vepřovou kotletu.“

19
00:02:21,642 --> 00:02:22,809
Nějaký problém?

20
00:02:22,893 --> 00:02:27,648
No, nepřipadá vám, že si moc debužíruju?

21
00:02:29,858 --> 00:02:32,986
Co kdybych vyměnil kotletu za <i>ramjon</i>?

22
00:02:33,070 --> 00:02:33,904
To byste udělal?

23
00:02:33,987 --> 00:02:36,948
Instantní <i>ramjon </i>z vás udělá
většího chudáka.

24
00:02:37,032 --> 00:02:38,075
........