1
00:00:13,013 --> 00:00:14,431
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:50,925 --> 00:00:53,303
{\an8}9. DÍL

3
00:00:55,263 --> 00:00:56,848
{\an8}Co to předtím bylo?

4
00:00:58,475 --> 00:01:00,310
{\an8}Pamatujete si, co se stalo?

5
00:01:00,393 --> 00:01:03,438
{\an8}Samozřejmě, že ano.

6
00:01:05,315 --> 00:01:07,233
{\an8}Vypadalo to, že mě nepoznáváte.

7
00:01:08,526 --> 00:01:10,737
{\an8}Jak bych tě mohl nepoznat?

8
00:01:11,946 --> 00:01:13,281
{\an8}To nedává smysl.

9
00:01:13,948 --> 00:01:16,785
{\an8}Jen jsem se nad něčím zamyslel.

10
00:01:17,869 --> 00:01:20,830
{\an8}Chci říct, já…

11
00:01:21,331 --> 00:01:23,833
{\an8}Ano, na chvíli jsem byl mimo. Nic víc.

12
00:01:29,589 --> 00:01:31,758
Ať se to během tréninku nestává.

13
00:01:31,841 --> 00:01:32,801
Ublížíte si.

14
00:01:35,512 --> 00:01:38,348
- Pojďme už domů.
- Dobře.

15
00:01:39,849 --> 00:01:42,101
Tak se uvidíme potom.

16
00:01:45,355 --> 00:01:47,232
Chci přijít na večeři.

17
00:01:47,816 --> 00:01:49,067
Cože?

18
00:01:49,150 --> 00:01:53,154
To bychom měli He-nam říct,
ať udělá něco dobrého.

19
00:01:53,655 --> 00:01:55,740
Dobrý den, paní Čchoiová. Tady Čchä-rok.

20
00:01:55,824 --> 00:01:57,867
Mám chuť na pikantní smažené vepřové.

21
00:02:18,513 --> 00:02:20,390
Ahoj, Song-gwane.

22
00:02:21,766 --> 00:02:23,726
- Dobrý den.
- Ahoj.

23
00:02:23,810 --> 00:02:27,147
- Co tě sem přivádí?
- Pro něco jsem si přišel.

24
00:02:27,230 --> 00:02:29,357
- Ty někam jedeš?
- Ano.
........