1
00:00:05,041 --> 00:00:09,958
Blikající světla užitá v tomto pořadu
mohou u osob trpících

2
00:00:10,041 --> 00:00:14,958
fotosenzitivní epilepsií vyvolat záchvat.
Jeho sledování je na uvážení diváka.

3
00:00:15,083 --> 00:00:16,958
VIDĚLI JSTE...

4
00:00:17,708 --> 00:00:21,208
<i>Chtěli jsme se zbavit Nolana,</i>
<i>abychom vyšetřili ty vraždy</i>

5
00:00:21,291 --> 00:00:22,875
<i>a nevzbudili v něm podezření.</i>

6
00:00:23,250 --> 00:00:25,041
Jak nám pomůže poslat pryč Marka?

7
00:00:25,125 --> 00:00:27,000
Zjistíme, co ten kluk dovede.

8
00:00:27,583 --> 00:00:30,416
<i>A jestli má srdce na pravém místě.</i>

9
00:00:30,500 --> 00:00:31,916
Co jsi zač?

10
00:00:32,000 --> 00:00:33,125
Kam se chystáš?

11
00:00:33,208 --> 00:00:34,750
No, je tam poušť.

12
00:00:34,833 --> 00:00:35,875
<i>Ty nevíš?</i>

13
00:00:36,166 --> 00:00:37,291
Běžte!

14
00:00:37,375 --> 00:00:39,625
<i>Prosím, nezapomeň na mě, až budu pryč.</i>

15
00:00:39,708 --> 00:00:40,833
Cecile?

16
00:00:40,916 --> 00:00:42,458
Odflákli jste úklid.

17
00:00:42,541 --> 00:00:44,583
To je tady jako připomínka.

18
00:00:44,666 --> 00:00:47,541
Až dokážete,
že se vyrovnáte hrdinům před vámi,

19
00:00:47,625 --> 00:00:48,875
necháme to vyčistit.

20
00:00:50,000 --> 00:00:51,916
Zavraždil jsi sedm lidí.

21
00:00:52,000 --> 00:00:53,541
<i>Žena podezřívá.</i>

22
00:00:53,625 --> 00:00:54,625
DÉMON ODHALUJE PRAVDU

23
00:00:55,458 --> 00:00:58,833
<i>Neposlechl jsi, když jsem říkal,</i>
<i>abys ten případ nechal být.</i>

24
00:00:59,166 --> 00:01:00,375
<i>Nemusíme se bát.</i>
........