1
00:00:05,041 --> 00:00:06,916
VIDĚLI JSTE...

2
00:00:09,333 --> 00:00:11,000
{\an8}<i>Potřebuju zpátky svůj převlek.</i>

3
00:00:11,083 --> 00:00:13,375
{\an8}Je přísně tajný, chci ho zpátky.

4
00:00:13,458 --> 00:00:15,791
-Jsem pro tebe důležitá?
-Já se polepším.

5
00:00:15,875 --> 00:00:17,500
Kdybys neztratil schopnosti,

6
00:00:17,583 --> 00:00:20,958
mohl jsi v ten osudný den Strážcům pomoct.

7
00:00:23,000 --> 00:00:25,416
Nejsem si jistá,
jestli to ještě dělat chci.

8
00:00:26,958 --> 00:00:29,500
Vítej ve světě živých, klone.

9
00:00:29,583 --> 00:00:31,416
Potřebuji vaši expertizu na tkáně.

10
00:00:31,500 --> 00:00:33,708
Jsem tu pro tebe, kdybys potřeboval.

11
00:00:33,791 --> 00:00:35,208
Vyslechnu tě, když budeš chtít.

12
00:00:35,291 --> 00:00:38,375
Zavražděte ty kretény!

13
00:00:39,291 --> 00:00:41,833
Ne, to ne.

14
00:00:48,291 --> 00:00:51,500
<i>Myslela jsem, že Mark dnes přijde. Vážně.</i>

15
00:01:07,083 --> 00:01:09,416
Pardon, dámy, jak se vede?

16
00:01:09,500 --> 00:01:12,250
-Cože?
-Vyděsil jsi nás, ty úchyle.

17
00:01:12,333 --> 00:01:14,708
Proč ses schovával v tom křoví? Bože.

18
00:01:14,791 --> 00:01:16,583
Já se neschovával ve křoví,

19
00:01:16,666 --> 00:01:20,416
já jsem tam pil, ale na tom nezáleží.

20
00:01:20,500 --> 00:01:26,458
Důležitý je,
že jsem podělanej Doug Cheston.

21
00:01:30,583 --> 00:01:31,416
Kdo?

22
00:01:32,166 --> 00:01:33,750
Můj táta vlastní...

23
00:01:34,500 --> 00:01:36,750
Táta vlastní Cheston Pharmaceutical

24
00:01:36,833 --> 00:01:38,750
a asi půlku týhle uni...

........