1
00:00:00,088 --> 00:00:05,088
Titulky 5.5.2021
Andrea1717

2
00:00:05,288 --> 00:00:06,350
SMAŽENÁ PANVICA PRE HLADNÝCH

3
00:00:06,356 --> 00:00:09,590
DLHY SMAŽENEJ PANVICE PRE HLADNÝCH

4
00:00:09,593 --> 00:00:10,590
13 TISÍC DOLÁROV A 44 CENTOV

5
00:00:10,594 --> 00:00:11,590
DEFICIT

6
00:00:11,595 --> 00:00:13,890
16. epizóda

7
00:00:13,897 --> 00:00:15,060
Opatrne.

8
00:00:15,065 --> 00:00:16,905
HLADNÝ WOK

9
00:00:17,667 --> 00:00:19,060
PÔŽIČKY SVETLO A TIEŇ

10
00:00:19,069 --> 00:00:21,215
HLADNÝ WOK

11
00:00:33,150 --> 00:00:34,825
Tento mesiac je deficit

12
00:00:35,485 --> 00:00:37,320
viac ako 10 tisíc dolárov.

13
00:00:37,320 --> 00:00:39,195
A nie sú v tom platy.

14
00:00:41,058 --> 00:00:43,065
Zahynieme

15
00:00:43,460 --> 00:00:44,690
ak to takto pôjde ďalej.

16
00:00:44,694 --> 00:00:45,760
Aj keď všetci zomrieme,

17
00:00:45,762 --> 00:00:47,775
dúfam, že nám zaplatíte načas.

18
00:00:48,165 --> 00:00:49,475
Presne.

19
00:00:50,100 --> 00:00:52,045
Zmenili sme názov na Hladný wok.

20
00:00:52,202 --> 00:00:54,330
Pre zákazníkov,
ktorí nás ešte nepoznajú,

21
00:00:54,337 --> 00:00:56,570
budeme propagovať
špeciálne menu Hladného woku

22
00:00:56,573 --> 00:00:58,445
a zvýšime platy.

23
00:00:58,475 --> 00:01:00,540
Máte plán?

24
00:01:00,544 --> 00:01:01,755
Poďte bližšie.

25
........