1
00:00:03,204 --> 00:00:05,665
-Lenny! Otevři dveře!
-Sakra.

2
00:00:06,248 --> 00:00:08,459
-Bože!
-Takže, co tady hledáme?

3
00:00:08,542 --> 00:00:10,461
-Jen pár tisíc.
-Pár tisíc, jo?

4
00:00:10,544 --> 00:00:14,173
Jestli chceš zbraň,
buď připravenej ji použít.

5
00:00:14,256 --> 00:00:16,801
-Jsou vyřazený.
-Nechci.

6
00:00:17,051 --> 00:00:18,928
Máš problém se sériovými čísly?

7
00:00:19,011 --> 00:00:22,640
Dobře. Ale nejdřív my dva vezmeme
brusky a vybrousíme ta čísla sami.

8
00:00:26,978 --> 00:00:28,688
<i>Jestli moje peníze</i>
<i>do týdne nenajdete,</i>

9
00:00:28,813 --> 00:00:31,774
<i>začnu vyšetřovat</i>
<i>každého jednoho z vás.</i>

10
00:00:32,024 --> 00:00:34,443
<i>-Tomás, nebo Enrique?</i>
-Měl by to být Enrique.

11
00:00:34,527 --> 00:00:36,445
Říkal jsem, že Enrique je vrah.

12
00:00:36,529 --> 00:00:37,822
<i>Je to velký el vato.</i>

13
00:00:37,905 --> 00:00:41,242
Nechám otevřeno.
Vy půjdete za mnou.

14
00:01:06,183 --> 00:01:08,978
<i>-Kde?</i>
<i>-V jednom z těch pytlů.</i>

15
00:01:26,120 --> 00:01:27,705
Tamhle.

16
00:02:03,199 --> 00:02:04,241
Co je?

17
00:02:55,251 --> 00:03:02,341
SNĚŽÍ!
4. díl: Trauma

18
00:03:23,654 --> 00:03:26,282
Hej! Nestřílej!

19
00:03:27,032 --> 00:03:29,743
Zjistil jsem, kde Karvel bydlí.

20
00:03:29,910 --> 00:03:32,079
A prej taky začal utrácet.

21
00:03:36,542 --> 00:03:38,210
Tady je to ale hnusný.

22
00:03:38,419 --> 00:03:40,337
Smrdí to tu jak u bratránka v pokoji.

........