1
00:00:01,193 --> 00:00:02,403
Chytí se to.

2
00:00:02,778 --> 00:00:04,113
Ti dva jsou pořád spolu.

3
00:00:04,196 --> 00:00:07,366
Ne když šli po mně.
Jenom Lenny.

4
00:00:07,449 --> 00:00:09,493
Ne, to těžko.

5
00:00:09,618 --> 00:00:11,287
Nech toho, já tam byl.

6
00:00:11,370 --> 00:00:15,666
Takže všechno je pryč?
Tábor, náš koridor?

7
00:00:16,083 --> 00:00:19,461
-Prozatím mám další dodavatele.
-Kolumbijce?

8
00:00:19,545 --> 00:00:21,046
Tohle je Jess, ne?

9
00:00:21,130 --> 00:00:23,674
A taky ten mexickej Freddie Mercury.

10
00:00:23,757 --> 00:00:26,427
Máš kuráž sem přijít potom,
co jsi běžel za tatínkem?

11
00:00:26,719 --> 00:00:28,053
Chceš, abych utekl.

12
00:00:28,137 --> 00:00:29,597
<i>Ramiro chce, abys umřel.</i>

13
00:00:29,972 --> 00:00:33,726
Musíme si promluvit. O tom,
jak to bude s byznysem.

14
00:00:48,490 --> 00:00:51,577
Díky za odvoz. A za přístřeší.

15
00:00:51,869 --> 00:00:55,039
Kdykoliv, brácho.
A pozdravuj Leona.

16
00:00:56,207 --> 00:01:00,169
Kdyby sis chtěl promluvit,
víš, že jsem tady, ne?

17
00:01:00,711 --> 00:01:03,088
-No jasně. Díky.
-Tak jo.

18
00:01:03,214 --> 00:01:09,261
A taky... Kdybys měl víc toho cracku,
určitě bych měl zájem.

19
00:01:09,386 --> 00:01:10,721
No jasně.

20
00:01:11,388 --> 00:01:12,640
Super.

21
00:01:12,973 --> 00:01:14,350
Nezapomeň...

22
00:01:14,433 --> 00:01:16,936
Tudy a pak vlevo na dálnici. Jo?

23
00:01:17,019 --> 00:01:19,271
-Vždyť já vím.
........