1
00:00:00,931 --> 00:00:02,304
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,305 --> 00:00:03,689
Vím, proč odešel Brian.

3
00:00:03,690 --> 00:00:05,566
Pokud nechceš, aby se
o tom Faye Richardsonová

4
00:00:05,567 --> 00:00:09,138
dozvěděla, budu do konce
týdne tvou koncipientkou.

5
00:00:09,139 --> 00:00:12,441
Vím, kde je Gretchen, Louisi.
Na chvíli jsem si ji vypůjčila.

6
00:00:12,442 --> 00:00:15,144
Můžete to zopakovat?
Vztekem mi zalehly uši.

7
00:00:15,145 --> 00:00:16,711
Louisi, když se uklidníte,
ujišťuju vás,

8
00:00:16,747 --> 00:00:18,667
že až to bude
hotové, máte ji zpět.

9
00:00:18,691 --> 00:00:21,183
Susan udělala chybu
a přiznala se k ní.

10
00:00:21,218 --> 00:00:22,684
- Je to pravda?
- Ano, je.

11
00:00:22,719 --> 00:00:24,519
Udělala jsem velikou chybu.

12
00:00:24,555 --> 00:00:27,613
Jeden dozorce
odtušil, co se tady děje.

13
00:00:27,614 --> 00:00:30,091
- Chtěli, bych se ho zbavil.
- A co se stalo pak?

14
00:00:30,127 --> 00:00:31,159
Zabil jsem ho.

15
00:00:31,195 --> 00:00:33,161
Sepjali všechny mé bonusy
s klíčovými daty...

16
00:00:33,197 --> 00:00:34,307
Tak jsi zahladil vraždu?

17
00:00:34,331 --> 00:00:36,798
Měl jsem ženu a dceru.
Co jsem měl dělat?

18
00:00:36,833 --> 00:00:38,265
Nechám to být.

19
00:00:38,266 --> 00:00:40,836
Podepíšeš, že jsem
s tím neměl nic společného.

20
00:00:40,837 --> 00:00:43,772
Nafukování aktiv, abych dostal
půjčku, není pochybné.

21
00:00:43,807 --> 00:00:46,487
- Každý to dělá.
- Pokud do toho zatáhnete Donnu,

22
........