1
00:00:01,702 --> 00:00:03,867
Jak se procházím po molu,

2
00:00:06,406 --> 00:00:07,639
začíná se zatahovat.

3
00:00:07,674 --> 00:00:11,409
Slyším, jak podemnou
všechno vrže.

4
00:00:12,946 --> 00:00:14,446
Je to strašidelné.

5
00:00:14,881 --> 00:00:17,620
Ale to je nic
v porovnání s tím,

6
00:00:17,622 --> 00:00:19,183
co je za mnou.

7
00:00:19,216 --> 00:00:21,820
Toto je parník <i>Berkeley</i>.

8
00:00:21,822 --> 00:00:24,389
Postavena v roce 1898.

9
00:00:25,292 --> 00:00:27,325
Je to velká loď.

10
00:00:27,360 --> 00:00:31,362
Má temnou historii
čítající několik sebevražd.

11
00:00:31,398 --> 00:00:35,333
U některých se spekuluje,
že šlo o vraždy.

12
00:00:35,368 --> 00:00:38,636
Také převážela oběti
jedné z nejtragičtějších

13
00:00:38,672 --> 00:00:41,339
událostí, které se
odehrály v San Franciscu.

14
00:00:41,374 --> 00:00:44,442
Velké zemětřesení v roce 1906.

15
00:00:44,477 --> 00:00:47,478
Ale během letošní
pandemie tu loď...

16
00:00:47,514 --> 00:00:50,805
...kotví už deset
měsíců bez užitku.

17
00:00:50,844 --> 00:00:55,620
Na této strašidelné
lodi žije jen jeden údržbář.

18
00:00:55,655 --> 00:01:00,358
A vídá duchy na vlastní oči.

19
00:01:00,393 --> 00:01:04,229
I od ostatních máme zprávy,
že uvnitř této lodi

20
00:01:04,264 --> 00:01:06,831
dlí mnohem temnější energie.

21
00:01:08,602 --> 00:01:11,769
A my se na <i>Berkeley </i>nalodíme.

22
00:01:13,501 --> 00:01:16,634
Někteří lidé na duchy věří...

23
00:01:17,361 --> 00:01:19,423
........