1
00:00:57,759 --> 00:01:01,467
- Mami, kam ta loď pluje?
- Do Ameriky.

2
00:01:02,259 --> 00:01:05,425
Do Ameriky? Je odsud vidět?

3
00:01:05,509 --> 00:01:07,967
- Ne, je vzadu.
- Kde vzadu?

4
00:01:08,134 --> 00:01:09,467
Vzadu za tím vším.

5
00:01:09,925 --> 00:01:12,759
Kde je táta? Nevidím ho. Který to je?

6
00:01:12,842 --> 00:01:16,425
- Tamhle. Ten, co mává kapesníkem!
- Tati! Tati!

7
00:02:45,259 --> 00:02:46,842
Tati! Kde jsi?

8
00:02:54,884 --> 00:02:57,300
Kdy budeme moct za tebou?

9
00:02:58,259 --> 00:02:59,384
Ano.

10
00:03:00,967 --> 00:03:03,217
Ano.

11
00:03:08,967 --> 00:03:10,592
Panenko Marie!

12
00:03:10,759 --> 00:03:13,842
- Mami, zdálo se mi o tátovi!
- Vypadni.

13
00:03:13,925 --> 00:03:15,425
Byl to on!

14
00:03:15,759 --> 00:03:18,217
- Byl v Americe!
- Ten má kliku.

15
00:03:18,300 --> 00:03:23,300
Mami, Amerika byla nádherná.
Bože, taková krása.

16
00:03:24,384 --> 00:03:29,175
Táta říkal: „Peppino, přijeď za mnou.
Jsi už velký kluk.“

17
00:03:29,259 --> 00:03:36,259
Jdi spát. Až bude ráno,
zakokrhá kohout. Jdi, jen jdi!

18
00:03:40,759 --> 00:03:41,842
Ale mami…

19
00:03:43,675 --> 00:03:46,967
Musíš mi věřit. Táta byl tak krásný.

20
00:03:47,634 --> 00:03:49,050
Byl vážně hezký.

21
00:03:58,050 --> 00:04:02,342
Assuntino, ten šmejd sem leze každou noc.

22
00:04:11,175 --> 00:04:14,175
Čeho se bojíš? Uvidíš, že na tom nic není.

23
00:04:14,717 --> 00:04:19,675
Mohl bych tě bodnout,
ale nůž by ti ublížil a vykrvácela bys.
........