1
00:00:17,793 --> 00:00:22,673
<i>Dozorce, hlaste se na bráně „A!“</i>

2
00:00:23,549 --> 00:00:24,675
Je čistá.

3
00:00:27,928 --> 00:00:30,181
Superintendanta Hardinga prosím.

4
00:00:30,264 --> 00:00:32,350
Proč s ním chcete mluvit?

5
00:00:32,433 --> 00:00:33,309
SARAH PITMANOVÁ

6
00:00:33,392 --> 00:00:35,311
Jsem z kanceláře veřejného obhájce.

7
00:00:39,273 --> 00:00:41,609
Pane Hardingu, tady Kaneová z ochranky.

8
00:00:41,734 --> 00:00:43,569
-Je tu právnička.
-Sarah Pitmanová.

9
00:00:43,694 --> 00:00:45,279
Prý s vámi potřebuje mluvit.

10
00:00:46,364 --> 00:00:47,490
Ano, rozumím pane.

11
00:00:49,825 --> 00:00:50,826
Jděte dál.

12
00:00:54,538 --> 00:00:56,082
Trochu spěchám, jděte

13
00:00:56,165 --> 00:00:57,583
prosím rovnou k věci.

14
00:00:57,667 --> 00:01:00,127
Nemáte rád právníky, pane Hardingu?

15
00:01:00,211 --> 00:01:02,088
Jsou nepříjemnou částí mé práce.

16
00:01:02,254 --> 00:01:03,798
Nazývá se to právní systém.

17
00:01:03,881 --> 00:01:06,008
Jsme součástí hledání spravedlnosti.

18
00:01:06,550 --> 00:01:07,802
To je nesporné.

19
00:01:08,344 --> 00:01:11,222
Tak proč je Peter Murphy stále zavřený?

20
00:01:13,057 --> 00:01:13,891
Promiňte?

21
00:01:14,350 --> 00:01:16,644
Svůj dluh vůči společnosti splatil.

22
00:01:16,727 --> 00:01:18,688
Měl být propuštěn před deseti dny.

23
00:01:19,355 --> 00:01:20,773
Deset dní, pane Hardingu.

24
00:01:23,192 --> 00:01:24,902
-Jméno?
-Peter Murphy.

25
00:01:24,985 --> 00:01:26,404
........