1
00:00:09,535 --> 00:00:10,536
Same!

2
00:00:10,620 --> 00:00:12,538
Dobrý. Jsem celej. A ty?

3
00:00:12,663 --> 00:00:16,834
Ne! Slez ze mě, ty zrůdo! Nemůžu dýchat!

4
00:00:22,340 --> 00:00:23,674
To je Colinova holka.

5
00:00:24,592 --> 00:00:27,762
Hej! Ty tam! Vevnitř!

6
00:00:27,845 --> 00:00:29,305
Viděli jsme tě u Colina!

7
00:00:30,473 --> 00:00:32,475
Jak ses to jen jmenovala?

8
00:00:33,017 --> 00:00:34,143
Zlato...

9
00:00:34,727 --> 00:00:36,896
Takhle to může skončit jedině špatně.

10
00:00:36,979 --> 00:00:39,106
Sousedi už zavolali policii.

11
00:00:39,190 --> 00:00:42,610
Otevři dveře, polož na zem zbraň,
abychom ji viděli,

12
00:00:42,777 --> 00:00:46,989
pak se vrať dovnitř,
lehni si na břicho a roztáhni ruce.

13
00:01:01,087 --> 00:01:03,464
Pete? Netuším, co má za lubem.

14
00:01:03,673 --> 00:01:05,508
Před týdnem jste dělali spolu.

15
00:01:05,591 --> 00:01:06,884
To bylo před týdnem.

16
00:01:07,426 --> 00:01:10,971
Jestli mě chcete zastřelit, tak do toho.
Jsem pěkně unavená.

17
00:01:11,806 --> 00:01:15,267
Vím, že to nějak souvisí
s tím skladem v Mount Vernonu.

18
00:01:16,852 --> 00:01:20,064
Pete s Maggie se
před třemi lety podíleli na loupeži.

19
00:01:20,147 --> 00:01:23,734
Dobře vám radím,
abyste se k tomu místu nepřibližovala.

20
00:01:23,818 --> 00:01:24,694
Proč?

21
00:01:25,820 --> 00:01:27,321
Majitel je zlý člověk.

22
00:01:27,613 --> 00:01:29,073
Myslíte toho Luku?

23
00:01:31,784 --> 00:01:33,953
Víte, kde je vaše rodina, Audrey?

24
00:01:40,167 --> 00:01:42,628
........