1
00:00:21,521 --> 00:00:24,358
<i>Mi hijo</i>, si tu?

2
00:00:24,424 --> 00:00:27,060
- Som v kuchyni.
- Toto je fakt hrozné.

3
00:00:27,127 --> 00:00:31,398
Neviem, čo mám robiť. Títo chlapci...

4
00:00:31,465 --> 00:00:33,767
Zdravím! <i>Habla</i> po anglicky.

5
00:00:34,034 --> 00:00:35,269
Hej, vy ste jej syn?

6
00:00:37,070 --> 00:00:38,105
Vnuk.

7
00:00:38,171 --> 00:00:42,242
Počúvaj. Šoférovala som
a zrazu sa ozval tresk.

8
00:00:42,309 --> 00:00:44,211
Zrazila ho.

9
00:00:44,278 --> 00:00:45,545
- Moja noha!
- El tresko.

10
00:00:45,612 --> 00:00:47,681
Neboj sa. To nič.

11
00:00:47,748 --> 00:00:51,785
- Bože! Ale oni sa tak hnevajú.
- Pozrite na tú nohu!

12
00:00:52,052 --> 00:00:54,454
Tá šibnutá stará krava mi zrazila brata.

13
00:00:54,521 --> 00:00:58,158
Strašne to bolí. Strašne to bolí!

14
00:00:58,225 --> 00:01:02,162
- Vidíte? Je zranený.
- Áno, to je tá noha.

15
00:01:02,229 --> 00:01:05,432
Zlomila mu nohu a potom dupla na plyn.
Ušla z miesta nehody.

16
00:01:05,499 --> 00:01:07,634
To je zločin.

17
00:01:07,701 --> 00:01:11,305
- Celé som to natočil.
- Počkajte, porozprávam sa s ňou.

18
00:01:11,371 --> 00:01:12,806
- Tak rozprávajte!
- Dobre.

19
00:01:13,507 --> 00:01:16,209
- Babka, všetko je v poriadku.
- Čo sa deje?

20
00:01:16,276 --> 00:01:17,744
- Drž ma.
- Nemôže na ňu stúpiť.

21
00:01:17,811 --> 00:01:19,813
- Musím sa o teba oprieť.
- Určite je zlomená.

22
00:01:20,080 --> 00:01:22,215
<i>Es muy mal</i> pre moju nohu.

23
........