1
00:00:01,702 --> 00:00:02,736
HĽADANÝ

2
00:00:03,003 --> 00:00:06,039
OZBROJENÝ A NEBEZPEČNÝ

3
00:00:38,405 --> 00:00:39,506
Opakujem...

4
00:00:40,607 --> 00:00:43,277
Hovoriť budem len ja.

5
00:00:44,378 --> 00:00:46,246
Inak to nepôjde.

6
00:00:56,757 --> 00:00:57,758
Dajte mi ho.

7
00:00:57,824 --> 00:01:00,561
- Kým vám ho dám...
- Dajte mi ho!

8
00:01:00,627 --> 00:01:03,730
Zdravím! Mám ho tu. Je to on?

9
00:01:05,599 --> 00:01:07,200
Takže asi áno.

10
00:01:07,834 --> 00:01:10,370
Výborne. Záhada vyriešená.

11
00:01:10,437 --> 00:01:14,241
Mohol by som ťa zatknúť, ty sviňa.
Vás oboch.

12
00:01:14,308 --> 00:01:15,709
O čom to hovoríte?

13
00:01:15,776 --> 00:01:18,745
To ty si na mňa vylial kávu,
ty bezcharakterný debil.

14
00:01:18,812 --> 00:01:21,848
Nemohli by ste sa trochu upokojiť?

15
00:01:22,783 --> 00:01:26,553
Pozrite,
pred 45 minútami som spokojne spal.

16
00:01:27,187 --> 00:01:30,590
Zavolal mi pán Ehrmantraut,
celý ustarostený.

17
00:01:30,657 --> 00:01:35,562
Vraj má od vás výhražné odkazy,
v ktorých ho obviňujete z krádeže.

18
00:01:35,629 --> 00:01:38,498
Povedal som mu:
"Ukončíme to v zárodku.

19
00:01:38,565 --> 00:01:42,402
Je mi jedno, koľko je hodín.
Porozprávame sa o tom."

20
00:01:42,469 --> 00:01:45,138
A keď sme teraz išli cez parkovisko,

21
00:01:45,205 --> 00:01:49,376
bum, našli sme váš notes.
Ležal rovno na asfalte,

22
00:01:49,443 --> 00:01:53,680
kde, ako predpokladám,
vám nechtiac vypadol, detektív.

23
00:01:53,747 --> 00:01:57,718
........