1
00:00:22,789 --> 00:00:24,391
Ahoj, Gene.

2
00:00:25,259 --> 00:00:26,126
Vďaka, Jimmy.

3
00:00:26,627 --> 00:00:28,662
- Trina.
- Ahoj, Jimmy.

4
00:00:30,130 --> 00:00:31,365
Mám balíček, Dan.

5
00:00:31,765 --> 00:00:32,766
Ďakujem.

6
00:00:36,670 --> 00:00:38,505
- Ako sa máš?
- Vďaka.

7
00:00:38,572 --> 00:00:39,506
Maj sa.

8
00:01:03,730 --> 00:01:05,666
- Ahoj.
- Ahoj.

9
00:01:06,533 --> 00:01:09,303
Jimmy, mám kopu práce.
Len mi povedz, čo potrebuješ.

10
00:01:11,705 --> 00:01:12,773
Čo je to?

11
00:01:19,313 --> 00:01:20,380
Nemôžem to otvoriť.

12
00:01:42,636 --> 00:01:44,137
Tak, čo píšu?

13
00:01:52,846 --> 00:01:54,381
„Musím upriamiť Vašu pozornosť

14
00:01:54,448 --> 00:01:58,685
na novo prijatý zákon o záruke vplyvu
na životné prostredie a udržateľnosti,

15
00:01:58,752 --> 00:02:03,890
ktorý nadobudol účinnosť
bez žiadnych ustanovení ex post facto.“

16
00:02:04,157 --> 00:02:06,360
- Máš chvíľu?
- Ani nie. Som...

17
00:02:06,426 --> 00:02:08,462
- Budú to len dve sekundy.
- Tak dobre.

18
00:02:11,498 --> 00:02:12,599
Čo je to?

19
00:02:17,638 --> 00:02:20,140
- To má byť žart?
- Nie. Žiadny žart.

20
00:02:21,174 --> 00:02:23,744
Ty...? Ty si zložil advokátsku skúšku?

21
00:02:23,810 --> 00:02:25,612
Áno.

22
00:02:26,747 --> 00:02:29,650
Povedal som si, že keď to dokáže Kim,
možno to dokážem aj ja.

23
00:02:29,716 --> 00:02:33,787
........