1
00:00:17,142 --> 00:00:19,353
{\an8}REBECCA BOISOVÁ

2
00:02:08,629 --> 00:02:09,922
- Howard.
- Dobré ráno.

3
00:02:10,005 --> 00:02:13,008
- Donáška pre McGilla.
- Čo tu robíš?

4
00:02:13,091 --> 00:02:15,511
Už je to dávno, tak som si povedal,
že ťa prídem pozrieť.

5
00:02:15,594 --> 00:02:16,803
Počul som správne hudbu?

6
00:02:17,596 --> 00:02:20,098
Nie, len som... Ukáž, vezmem ti to.

7
00:02:27,606 --> 00:02:29,858
- Rád ťa vidím, Howard.
- Podobne.

8
00:02:29,942 --> 00:02:32,361
Veľmi nám chýbaš, kamarát.

9
00:02:32,444 --> 00:02:34,988
Neber to tak, že na teba chcem tlačiť.

10
00:02:36,198 --> 00:02:40,077
Rozmýšľal som, že by som na budúci týždeň
na hodinku, dve prišiel.

11
00:02:40,869 --> 00:02:42,704
Uvidím, ako sa tam budem cítiť.

12
00:02:42,788 --> 00:02:45,582
Ak ti to nerobí problém.

13
00:02:45,666 --> 00:02:49,211
Privítame ťa radi.
Potešíme sa každej tvojej návšteve.

14
00:02:51,421 --> 00:02:55,050
Rozhodnem sa, v ktorý deň,
a Ernesto ti to potom dá vedieť.

15
00:02:55,133 --> 00:02:56,218
To znie výborne.

16
00:02:59,930 --> 00:03:01,348
Ako to Erniemu ide?

17
00:03:02,015 --> 00:03:05,269
- Väčšinou celkom dobre.
- Výborne.

18
00:03:05,352 --> 00:03:07,771
Ide so Sandpiperom všetko podľa plánu?

19
00:03:08,647 --> 00:03:09,815
Napredujeme.

20
00:03:11,900 --> 00:03:15,863
Davis & Main nám veľmi pomáhajú.

21
00:03:15,946 --> 00:03:19,157
To by teda mali. Je to zložitý prípad.

22
00:03:20,325 --> 00:03:22,536
Jednoznačne to nie je práca
pre dvoch právnikov.

23
00:03:24,705 --> 00:03:26,456
Ozval sa niekomu Jimmy?
........