1
00:02:11,798 --> 00:02:15,636
<i>S manželom sme si dlhé roky šetrili.</i>

2
00:02:15,719 --> 00:02:17,804
<i>Chceli sme mať úspory,</i>

3
00:02:17,888 --> 00:02:20,933
<i>aby sme neboli na príťaž rodine.</i>

4
00:02:21,016 --> 00:02:22,267
<i>Keď Ronald zomrel,</i>

5
00:02:22,351 --> 00:02:24,811
<i>odsťahovala som sa</i>
<i>do domova pre seniorov,</i>

6
00:02:24,895 --> 00:02:26,563
<i>na pekné miesto.</i>

7
00:02:26,647 --> 00:02:28,857
<i>Povedali mi, že sa o všetko postarajú,</i>

8
00:02:28,941 --> 00:02:32,819
<i>ale potom mi jedného dňa povedali,</i>
<i>že všetky moje peniaze sú fuč.</i>

9
00:02:32,903 --> 00:02:34,571
<i>Ako je to možné?</i>

10
00:02:35,364 --> 00:02:37,491
<i>Kam sa podeli?</i>

11
00:02:37,574 --> 00:02:41,912
{\an8}<i>Ak ste vy alebo váš blízky obyvateľom</i>
<i>zariadenia Sandpiper Crossing alebo...</i>

12
00:02:41,995 --> 00:02:44,289
Bože, to ste nahovorili vy?

13
00:02:44,373 --> 00:02:47,000
{\an8}Len aby som ušetril. Dokopy to celé...

14
00:02:47,084 --> 00:02:47,918
{\an8}Ticho!

15
00:02:48,001 --> 00:02:50,295
{\an8}<i>... volajte právnickú firmu Davis & Main</i>

16
00:02:50,379 --> 00:02:53,257
<i>na čísle 505-242-7700.</i>

17
00:02:53,340 --> 00:02:56,927
<i>505-242-7700.</i>

18
00:02:59,847 --> 00:03:02,683
{\an8}Cena výroby: spolu 647 $.

19
00:03:02,766 --> 00:03:05,769
{\an8}A to jedno odvysielanie stálo 700 $.

20
00:03:05,853 --> 00:03:06,812
Takže to bolo lacné.

21
00:03:07,729 --> 00:03:10,482
{\an8}Myslíte si, že tu ide o peniaze?

22
00:03:10,566 --> 00:03:13,443
{\an8}Len sa vám snažím podať
kompletné informácie.

23
00:03:13,527 --> 00:03:15,946
{\an8}Toto jedno odvysielanie bol pokus.

24
00:03:16,029 --> 00:03:18,156
A dá sa nazvať úspešným.

........