1
00:00:11,553 --> 00:00:14,056
MOTEL OASIS

2
00:04:09,666 --> 00:04:11,335
{\an8}„RADŠEJ ZAVOLAJTE SAULOVI!“

3
00:04:42,908 --> 00:04:44,535
{\an8}Dobre, som pripravený.

4
00:04:51,208 --> 00:04:52,626
{\an8}Ďakujem za trpezlivosť.

5
00:04:52,709 --> 00:04:55,796
Nevravel si, že to zasadanie
je viac-menej formalita?

6
00:04:55,879 --> 00:04:58,173
{\an8}Áno, gro práce je už hotové.

7
00:04:58,257 --> 00:05:01,593
{\an8}V tom prípade to tam zvládnem aj sám.

8
00:05:01,677 --> 00:05:03,762
{\an8}Kevin a Paige nás tam nepotrebujú oboch.

9
00:05:03,846 --> 00:05:08,058
{\an8}To je možno pravda,
ale chceme predsa dobre zapôsobiť, nie?

10
00:05:08,892 --> 00:05:10,602
Bojím sa, aby ti to nebolo nepríjemné.

11
00:05:10,686 --> 00:05:12,729
Víťazstvo je mi vždy veľmi príjemné.

12
00:06:21,048 --> 00:06:22,299
{\an8}Výborne, kamarát!

13
00:06:28,347 --> 00:06:29,598
Dobré ráno.

14
00:06:29,681 --> 00:06:34,102
{\an8}Začína sa zasadnutie
Štátnej bankovej rady Nového Mexika.

15
00:06:34,186 --> 00:06:37,189
{\an8}Dnes tu s nami je Mesa Verde,

16
00:06:37,272 --> 00:06:40,108
{\an8}ktoré zastupuje Charles McGill.

17
00:06:40,692 --> 00:06:42,569
{\an8}Sme radi, že ste späť, Charles.

18
00:06:43,320 --> 00:06:45,197
Ďakujem. Aj ja som tomu rád.

19
00:06:45,280 --> 00:06:47,950
Mám tu svojho kolegu Howarda Hamlina.

20
00:06:48,033 --> 00:06:51,286
{\an8}A predstavujem vám pána Kevina Wachtella,

21
00:06:51,370 --> 00:06:54,289
{\an8}riaditeľa a predsedu predstavenstva
Mesa Verde Holdings,

22
00:06:54,373 --> 00:06:57,000
{\an8}a pani Paige Novickovú,
právnu zástupkyňu Mesa Verde.

23
00:06:57,584 --> 00:06:59,211
{\an8}Dobrý deň a vitajte.

24
00:06:59,294 --> 00:07:03,757
{\an8}Personál našiel prihlášku,
........