1
00:01:24,167 --> 00:01:25,085
Meno.

2
00:01:26,670 --> 00:01:27,754
James McGill.

3
00:01:28,213 --> 00:01:29,172
Máte kartu?

4
00:01:29,840 --> 00:01:30,674
Hej.

5
00:01:40,100 --> 00:01:40,934
Podpíšte sa.

6
00:01:52,195 --> 00:01:53,405
Môžem to prečítať?

7
00:01:54,072 --> 00:01:57,409
Je to zrieknutie sa práv.
Ak si ublížite, je to na vás.

8
00:02:04,041 --> 00:02:06,043
VEREJNOPROSPEŠNÁ ČINNOSŤ

9
00:03:33,588 --> 00:03:35,465
Dobré ráno. Saul Goodman Productions.

10
00:03:38,802 --> 00:03:40,220
Presne. My...

11
00:03:40,303 --> 00:03:44,099
Robíme všetko. Napíšeme to,
nakrútime to a za lacno sa to odvysiela.

12
00:03:44,182 --> 00:03:45,976
V čom podnikáte?

13
00:03:47,561 --> 00:03:51,231
Opravy počítačov.
Perfektný biznis na reklamu v televízii.

14
00:03:51,314 --> 00:03:54,192
Pretože počítače
sú naša budúcnosť.

15
00:03:59,239 --> 00:04:01,116
Áno. Naše ceny sú...

16
00:04:03,618 --> 00:04:08,123
Prepáčte. To bol náš kamión.
Dnes točíme vonku.

17
00:04:08,206 --> 00:04:10,083
Je to dosť veľká produkcia.

18
00:04:10,667 --> 00:04:13,128
Zvyčajne berieme za jednu reklamu,

19
00:04:13,211 --> 00:04:16,298
jeho odvysielanie, 850,
ale máte šťastie.

20
00:04:16,381 --> 00:04:19,050
Dnes máme špeciálnu ponuku.

21
00:04:19,134 --> 00:04:22,512
Náš elitný balík:
sedem reklám, sedem odvysielaní,

22
00:04:23,180 --> 00:04:24,848
za 40...

23
00:04:25,974 --> 00:04:28,351
4600 dolárov.

24
........