1
00:00:03,837 --> 00:00:06,840
"Bolo veľmi ticho,
až na ropuchy

2
00:00:06,924 --> 00:00:08,926
a žaby v potoku.

3
00:00:11,053 --> 00:00:16,099
Po chvíli Mabel počula
zvláštny šuchot listov.

4
00:00:16,934 --> 00:00:20,854
Snažila sa spomenúť si na cestu
domov, ale les vyzeral úplne inak.

5
00:00:21,146 --> 00:00:25,692
Nevedela, ktorou cestou sa vydať.
Začala sa báť.

6
00:00:26,777 --> 00:00:28,445
"Čo je to?", opýtala sa Mabel.

7
00:00:28,529 --> 00:00:30,155
"Veľmi sa bojím."

8
00:00:31,198 --> 00:00:33,617
O minútku, či dve,
znova počula zavytie:

9
00:00:37,704 --> 00:00:39,331
Dlhý, divoký výkrik.

10
00:00:41,333 --> 00:00:44,753
Začala bežať,
ale to chudiatko sa stratilo."

11
00:00:45,587 --> 00:00:47,047
Bude v poriadku?

12
00:00:47,589 --> 00:00:50,008
- Bude v poriadku, Jimmy.
- Ako vieš?

13
00:00:50,926 --> 00:00:53,345
Počúvaj. Uvidíš.

14
00:00:56,348 --> 00:00:59,935
"Bola taká tma, že sa potkýnala
o kríky a korene."

15
00:01:26,837 --> 00:01:28,130
Dobre. Musím ísť dole.

16
00:01:34,594 --> 00:01:35,512
Kim.

17
00:01:42,644 --> 00:01:43,520
Ja viem.

18
00:01:48,984 --> 00:01:50,527
Musí tu ostať na noc?

19
00:01:51,111 --> 00:01:52,946
Keď dokončím, prepustíme ju.

20
00:01:56,408 --> 00:01:57,326
Dobre.

21
00:02:50,462 --> 00:02:54,341
{\an8}Žaloby. Hrozby. Obvinenia.

22
00:02:54,758 --> 00:02:57,677
{\an8}V takejto situácii
nechce byť žiadna firma.

23
00:02:58,011 --> 00:03:00,013
{\an8}Je to nepríjemné.
........