1
00:00:03,184 --> 00:00:05,953
Ta truhla.
Nedávno mě na ni upozornil

2
00:00:05,954 --> 00:00:08,422
jeden velmi uznávaný odborník.

3
00:00:08,423 --> 00:00:12,726
Dle mého výzkumu
jsem nejspíš našla její lokaci.

4
00:00:12,727 --> 00:00:15,095
Vy jste tamní
a jak mi bylo řečeno,

5
00:00:15,096 --> 00:00:16,864
jste ve svém oboru nejlepší.

6
00:00:16,865 --> 00:00:18,933
<i>Nepracuji levně.</i>

7
00:00:18,934 --> 00:00:22,736
Buďte si jist, že vám za vaši
námahu slušně zaplatím.

8
00:00:22,737 --> 00:00:24,104
<i>Zařídím to.</i>

9
00:00:32,213 --> 00:00:34,381
Ne. Ne.

10
00:00:38,619 --> 00:00:40,287
Ochutnej tohle.

11
00:00:42,288 --> 00:00:45,226
- Je to gruyére? - Knedlíček
s fondue a švýcarským sýrem.

12
00:00:45,227 --> 00:00:47,127
Je to směs!

13
00:00:47,128 --> 00:00:48,896
Je to geniální. Ale

14
00:00:48,897 --> 00:00:51,031
mama ti za žádnou cenu
nedovolí to dnes servírovat.

15
00:00:51,032 --> 00:00:53,534
- Příliš zvláštní.
- Nedozví se, co je uvnitř.

16
00:00:53,535 --> 00:00:57,671
- To pověz mama. Má ráda překvápka.
- Překvápka? Překvápka jsou

17
00:00:57,672 --> 00:00:59,440
pro lidi, kteří nepracují.

18
00:00:59,441 --> 00:01:01,942
Hej! Tomu říkáš pokrok?
Co to máš s rukama?

19
00:01:01,943 --> 00:01:04,678
Nic! Vidíš? Jde mi to.

20
00:01:04,679 --> 00:01:09,082
- Jen jsem vyšla ze cviku.
- Soongovi přijdou v šest

21
00:01:09,083 --> 00:01:13,087
a na této večeři musí
být vše perfektní, jinak

22
00:01:13,088 --> 00:01:16,423
udělá paní Soongová ten svůj obličej.

23
........