1
00:00:01,038 --> 00:00:02,296
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,297 --> 00:00:05,400
Pokud chcete, abych odešla,
přesvědčte mě, že se vám dá věřit.

3
00:00:05,401 --> 00:00:08,752
- A pokud nepřesvědčíme?
- Jestli se nezměníte, skončíte.

4
00:00:08,753 --> 00:00:09,808
Lhala jsi mi.

5
00:00:09,809 --> 00:00:13,957
Jen jsem vytvořila důkaz, který dokazuje,
že udělal to, o čem víme, že to udělal.

6
00:00:13,958 --> 00:00:16,258
Tys ho nevytvořila.
Tys ho zfalšovala,

7
00:00:16,259 --> 00:00:18,795
protože nemůžeš dopustit,
aby tě někdo porazil.

8
00:00:18,796 --> 00:00:20,130
Nikdy nepřestane zasahovat.

9
00:00:20,131 --> 00:00:23,357
Zaneovo jméno, Louisova pozice,
Samanthina práce...

10
00:00:23,358 --> 00:00:25,116
Jak jste ho mohla takto zradit?

11
00:00:25,117 --> 00:00:26,815
- Nikoho jsem nezradila.
- Blbost.

12
00:00:26,816 --> 00:00:28,442
Skrýváte se za morálkou,

13
00:00:28,443 --> 00:00:30,840
ale popravdě Harveyho
nemůžete vystát.

14
00:00:30,841 --> 00:00:33,676
Nezmění se, a proto je
pro tuto firmu rakovinou.

15
00:00:33,677 --> 00:00:36,745
Moje máma podváděla
mého tátu většinu mého života.

16
00:00:36,746 --> 00:00:39,982
Věděl jsem to
a neřekl jsem mu to.

17
00:00:39,983 --> 00:00:42,018
<i>Pamatuješ, když jsme
vyhráli tu malou ligu?</i>

18
00:00:42,019 --> 00:00:45,078
Odešel jsem z hřiště
a měli jste tam být ty a táta...

19
00:00:45,079 --> 00:00:46,355
A on tam nebyl.

20
00:00:46,356 --> 00:00:49,058
<i>Moc jsem se zlobil,
žes mi řekla, že tam bude.</i>

21
00:00:49,059 --> 00:00:51,894
Promiň, že mi trvalo tak dlouho,
než jsem ti odpustil.

22
........