1
00:00:13,030 --> 00:00:16,450
Představte si zločin,
který nebyl dosud vyřešen.

2
00:00:16,490 --> 00:00:19,320
Zůstává uvnitř vás,

3
00:00:19,370 --> 00:00:23,160
stane se součástí vašeho života.

4
00:00:26,460 --> 00:00:30,130
Motivuje pak člověka k násilí?

5
00:00:30,170 --> 00:00:31,840
Od Kenovy smrti

6
00:00:31,880 --> 00:00:34,170
se ve městě
odehrála spousta tragédií,

7
00:00:34,210 --> 00:00:37,760
které nejsou
pro americké maloměsto typické.

8
00:00:38,880 --> 00:00:41,850
Skidmore své prokletí

9
00:00:41,890 --> 00:00:44,970
přijalo jako svou kulturu,

10
00:00:45,020 --> 00:00:47,730
a ta zvyšuje pravděpodobnost násilí.

11
00:00:49,440 --> 00:00:52,190
<i>Od roku 2001 si lidé ve Skidmore</i>

12
00:00:52,230 --> 00:00:54,440
<i>kladou jedinou otázkou:</i>

13
00:00:54,480 --> 00:00:56,780
<i>Co se stalo jejich sousedovi?</i>

14
00:00:56,820 --> 00:00:59,610
Branson Perry
šel odnést startovací kabely

15
00:00:59,660 --> 00:01:02,620
a už ho nikdo nikdy neviděl.

16
00:01:02,660 --> 00:01:04,740
Bransonův život
měl slušný potenciál.

17
00:01:04,790 --> 00:01:06,750
Chodil jsem k němu domů.

18
00:01:06,790 --> 00:01:09,000
Neustále si kladu otázku,

19
00:01:09,040 --> 00:01:10,710
"Proč se to děje?"

20
00:01:10,750 --> 00:01:12,790
Branson nebyl nevinný mladík,

21
00:01:12,840 --> 00:01:15,920
kterého někdo,
koho ani neznal, jen tak zabil.

22
00:01:15,960 --> 00:01:18,010
Scházel se s partou lidí,

23
00:01:18,050 --> 00:01:20,510
která užívala a vyráběla pervitin.

24
00:01:20,550 --> 00:01:22,850
........