1
00:00:52,344 --> 00:00:53,345
Odišli?

2
00:00:54,805 --> 00:00:57,349
Áno. V podstate.

3
00:00:59,977 --> 00:01:01,270
Pritúľte sa.

4
00:01:01,353 --> 00:01:02,729
Bude ešte väčšia zima.

5
00:01:04,230 --> 00:01:06,859
Musíme to zvládnuť cez noc.
Udržať sa v teple.

6
00:01:14,116 --> 00:01:15,242
Poď sem.

7
00:02:28,023 --> 00:02:31,151
POBREŽIE MOSKYTOV

8
00:02:31,235 --> 00:02:33,237
PODĽA KNIHY
PAULA THEROUXA

9
00:03:36,758 --> 00:03:37,759
Chuy?

10
00:03:39,595 --> 00:03:40,804
Pôjdeme?

11
00:03:43,515 --> 00:03:44,516
Hej.

12
00:03:46,018 --> 00:03:47,060
Chuy.

13
00:03:49,354 --> 00:03:50,355
Chuy.

14
00:03:52,983 --> 00:03:54,610
Buď ticho, debil.

15
00:03:59,531 --> 00:04:01,450
Už to nevrátime. Vieš o tom, že?

16
00:04:03,660 --> 00:04:04,953
Už to nevrátiš.

17
00:04:08,248 --> 00:04:10,083
Ak o tom chceš hovoriť, môžeme...

18
00:04:11,043 --> 00:04:12,669
O tom, čo sa stalo?

19
00:04:15,589 --> 00:04:16,714
To ty.

20
00:04:17,257 --> 00:04:19,301
- Mali by sme ísť.
- A kam?

21
00:04:19,384 --> 00:04:20,385
Hej, hej.

22
00:04:20,469 --> 00:04:21,470
Nemám kam ísť.

23
00:04:21,553 --> 00:04:24,515
Kam pôjdem? Do Mexika?
Tam ma chcú mŕtveho, človeče.

24
00:04:25,265 --> 00:04:27,768
Musíme to riešiť za pochodu.
Dobre?
........