1
00:00:18,245 --> 00:00:26,592
Titulky 7.5.2021
Andrea1717

2
00:00:36,500 --> 00:00:39,200
Nezabudni si tašku.

3
00:01:06,414 --> 00:01:07,757
James.

4
00:01:15,471 --> 00:01:17,714
Počkaj prosím kým ti zavolám.

5
00:01:19,057 --> 00:01:19,957
Dobre.

6
00:01:22,257 --> 00:01:23,757
Neveríš tým novinkám, že?

7
00:01:26,271 --> 00:01:27,271
Nie, neverím.

8
00:01:29,900 --> 00:01:31,700
Dohliadni za mňa na seriál.

9
00:01:32,971 --> 00:01:33,771
Samozrejme.

10
00:01:59,500 --> 00:02:00,400
Poďme.

11
00:02:02,200 --> 00:02:04,700
Bola to dlhá cesta.
Som unavený.

12
00:02:05,400 --> 00:02:07,200
Nechceš mi niečo povedať?

13
00:02:07,800 --> 00:02:08,900
Čo?

14
00:02:09,200 --> 00:02:10,600
Nechaj ma zdriemnuť si.

15
00:02:19,600 --> 00:02:24,600
(Nazvi to ako chceš)

16
00:02:49,500 --> 00:02:50,500
Bas.

17
00:02:55,400 --> 00:02:56,500
Čo je?

18
00:02:59,600 --> 00:03:02,400
Vrátiš sa cez sviatky späť domov?

19
00:03:04,500 --> 00:03:05,700
Nie.

20
00:03:06,400 --> 00:03:09,200
Premýšľam, že pôjdem k bratovi.

21
00:03:26,300 --> 00:03:28,000
Kaprao vás takto vystavuje.

22
00:03:29,300 --> 00:03:32,360
Nechceš na to nejako zareagovať?

23
00:03:35,500 --> 00:03:37,400
Toto nevyhrá.

24
00:03:38,400 --> 00:03:40,600
Nechaj, nech to zvládne Tee.

25
00:03:57,720 --> 00:03:58,900
........