1
00:00:01,049 --> 00:00:02,354
<i>V predchádzajúcich častiach "Manifest"...</i>

2
00:00:02,898 --> 00:00:04,160
Nezomrieš.

3
00:00:04,704 --> 00:00:06,662
Ak sa budeš riadiť Volaním, môžeš žiť.

4
00:00:06,706 --> 00:00:07,968
Eagan? Som Ben Stone.

5
00:00:08,011 --> 00:00:09,360
- Bol som v lete 828 ...
- Ben Stone, čo?

6
00:00:09,404 --> 00:00:10,710
Takže ste to videli tiež.

7
00:00:10,753 --> 00:00:12,146
Neexistuje spôsob, ako si zapamätať všetko.

8
00:00:12,189 --> 00:00:13,625
Pamätám si všetko.

9
00:00:13,669 --> 00:00:15,410
Máte fotografickú pamäť.

10
00:00:15,453 --> 00:00:16,628
Pete mal Volanie.

11
00:00:16,672 --> 00:00:18,195
Ak chcete zastaviť Jaceho,
musím ho zobrať na sever.

12
00:00:18,239 --> 00:00:20,807
Pete Baylor má zajtra zomrieť.

13
00:00:20,850 --> 00:00:23,505
Ako ho budeme študovať ak zomrie,
zatiaľ čo vy budete preč?

14
00:00:23,548 --> 00:00:24,811
Môžete testovať mňa.
Čo len chcete.

15
00:00:24,854 --> 00:00:26,769
Chcem vás späť o štyri hodiny,
oboch.

16
00:00:26,813 --> 00:00:28,292
Stále chcem vidieť s tebou východ slnka.

17
00:00:28,336 --> 00:00:30,512
Ale ak máme uvidieť viac než jeden,

18
00:00:30,555 --> 00:00:31,948
musím zastaviť Jaceho.

19
00:00:31,992 --> 00:00:34,559
Prosím. Stále môžeš urobiť
správne rozhodnutie.

20
00:00:37,824 --> 00:00:39,303
Preboha. Deje sa to.

21
00:00:39,347 --> 00:00:41,871
Nie, nie. Zostaň vzadu.

22
00:00:41,915 --> 00:00:44,004
Myslím, že sme v poriadku.

23
00:00:44,047 --> 00:00:45,527
Nie je to to, čo sme si mysleli.

24
00:00:45,570 --> 00:00:46,746
........