1
00:00:01,793 --> 00:00:02,878
<i>Ahoj.</i>

2
00:00:05,631 --> 00:00:07,257
<i>Mám si sadnúť sem?</i>

3
00:00:12,554 --> 00:00:14,181
<i>Môžem si zapáliť?</i>

4
00:00:16,140 --> 00:00:17,434
<i>Vydrž.</i>

5
00:00:28,695 --> 00:00:30,781
<i>Kde mám začať?</i>

6
00:01:35,846 --> 00:01:38,724
PROLÓG

7
00:01:44,605 --> 00:01:46,190
<i>Mám 23 rokov</i>

8
00:01:46,273 --> 00:01:50,569
<i>a stále nechápem,
čo robia všetci tí ľudia.</i>

9
00:01:56,825 --> 00:01:59,244
<i>Akoby všetko
bolo vybudované na ničom a...</i>

10
00:02:00,871 --> 00:02:02,831
<i>to nič to drží pokope.</i>

11
00:02:16,720 --> 00:02:18,222
<i>Vyrastal som tu.</i>

12
00:02:19,640 --> 00:02:23,060
<i>Byty sú tu pekné.
Niektoré majú balkóny.</i>

13
00:02:25,604 --> 00:02:26,897
<i>Aj stromy sú pekné.</i>

14
00:02:27,814 --> 00:02:30,234
<i>Ani im nerozumiem,
ale páčia sa mi.</i>

15
00:02:33,820 --> 00:02:35,531
<i>Páčili by sa mi všetky.</i>

16
00:02:36,949 --> 00:02:39,743
<i>Nepáčil by sa mi
len poriadne zohyzdený strom.</i>

17
00:02:45,916 --> 00:02:48,335
<i>Niekedy premýšľam,
či môj život nie je zbytočný.</i>

18
00:02:49,461 --> 00:02:52,047
<i>Nie som odolný voči kráse.</i>

19
00:02:52,130 --> 00:02:54,049
<i>Všetky krásne veci si pustím k srdcu,</i>

20
00:02:54,132 --> 00:02:57,761
<i>kým mi ho úplne nezničia.</i>

21
00:03:01,515 --> 00:03:04,226
<i>Niečo vo mne ma vždy ťahalo preč...</i>

22
00:03:06,395 --> 00:03:08,438
<i>až kým nebolo čo ťahať.</i>

23
00:03:13,068 --> 00:03:14,611
Vieš, kam ideš, však?

24
00:03:15,821 --> 00:03:18,240
........