1
00:00:06,965 --> 00:00:09,843
Planeta Země je tak úžasná,

2
00:00:10,636 --> 00:00:13,680
že je to, co je malé, snadné přehlédnout.

3
00:00:15,766 --> 00:00:17,643
Ale podívejte se zblízka

4
00:00:18,143 --> 00:00:20,562
a uvidíte neobjevený svět.

5
00:00:22,648 --> 00:00:24,983
Svět, kde malí hrdinové...

6
00:00:26,485 --> 00:00:27,819
...a malé příšery...

7
00:00:29,029 --> 00:00:31,406
...potřebují
neuvěřitelné superschopnosti...

8
00:00:34,618 --> 00:00:40,040
...aby jim pomohly přežít...
navzdory obrovským překážkám.

9
00:00:43,293 --> 00:00:48,757
MALIČKÝ SVĚT

10
00:00:54,930 --> 00:00:57,641
{\an8}Kanadské zimy jsou kruté.

11
00:00:57,724 --> 00:01:01,728
{\an8}KOMENTÁŘ
PAULA RUDDA

12
00:01:04,940 --> 00:01:08,193
Obzvlášť pro někoho tak maličkého,
jako je rejsek.

13
00:01:11,822 --> 00:01:13,657
Je veliký jen jako palec.

14
00:01:14,324 --> 00:01:16,493
Musí žrát celý rok.

15
00:01:17,744 --> 00:01:21,748
Ale i když je pod sněhem, je v nebezpečí.

16
00:01:46,064 --> 00:01:49,610
To, že je malý, mu může zachránit život.

17
00:01:51,695 --> 00:01:55,115
Unikne do jiného světa.

18
00:02:04,041 --> 00:02:10,631
Skromné jezírko skryté pod ledem je
útočištěm mnoha úžasných malých zvířat.

19
00:02:18,138 --> 00:02:23,685
A brzy se přemění ve vodní svět,
který se bude hemžit maličkými zázraky.

20
00:02:29,149 --> 00:02:31,568
Každý z nich
se bude snažit vyhnout problémům...

21
00:02:38,492 --> 00:02:44,456
...a co nejvíc využít dobrých časů,
než přijde zima.

22
00:02:50,420 --> 00:02:57,135
JEZÍRKO

23
00:03:05,018 --> 00:03:08,564
Jarní obleva odhaluje oběti zimy.

........