1
00:00:09,026 --> 00:00:15,339
<i><b>Přeložil MOTit</b></i>

2
00:00:18,710 --> 00:00:22,590
Podle dalších policistů
tam byl chaos.

3
00:00:26,480 --> 00:00:29,480
<i>Ale to jste nezmínil</i>
<i>ve své výpovědi.</i>

4
00:00:30,480 --> 00:00:34,520
<i>Nebyl jsem tam, když to začalo.</i>
<i>Byl jsem u auta, dva bloky odtud.</i>

5
00:00:40,000 --> 00:00:44,040
Říkal jste, že jste si šel pro rukavice.

6
00:00:46,040 --> 00:00:51,000
Nejednal dobře.

7
00:00:59,800 --> 00:01:01,480
Ano, je to možné.

8
00:01:01,560 --> 00:01:04,760
Vaši kolegové tvrdí, že jste tam nebyl
když se Kronvall zranil.

9
00:01:10,850 --> 00:01:14,076
<i>Poté se vaše příběhy rozcházejí.</i>

10
00:01:33,120 --> 00:01:35,360
<i>-A co tohle?</i>
-Další už ne.

11
00:01:35,440 --> 00:01:38,240
<i>Jaký je rozdíl</i>
<i>mezi šnekem a vězením?</i>

12
00:01:38,320 --> 00:01:40,720
<i>Šnek si uchovává sliz</i>
<i>na vnější straně.</i>

13
00:01:41,920 --> 00:01:46,480
<i>-Zítra je středa, Paule.</i>
-Já vím. Nemám děti.

14
00:01:46,840 --> 00:01:49,640
<i>-Skvělé. Později.</i>
-Dobře, ahoj.

15
00:01:51,280 --> 00:01:54,516
Zdá se, že je zamilovaný
od doby, co jsi souhlasil, že zůstaneš.

16
00:01:54,600 --> 00:01:57,320
Vždycky chodíme ve středu ven.

17
00:01:57,400 --> 00:02:02,340
Zíráme na ochrnutého kolegu,
zatímco Johan flirtuje s jeho ženou.

18
00:02:03,760 --> 00:02:08,600
No, nevím, jestli „my”.
Už se mě neptá.

19
00:02:09,480 --> 00:02:13,000
-Ne. Proč by to tak mohlo být?
-Dobře...

20
00:02:13,080 --> 00:02:15,974
Myslím, že
oslavíte můj odchod.

21
00:02:18,833 --> 00:02:20,755
Sakra, co se to děje?

22
00:02:23,160 --> 00:02:27,480
........