1
00:00:06,257 --> 00:00:07,341
Pane můj,

2
00:00:09,260 --> 00:00:10,469
prosím odpusť mi.

3
00:00:12,054 --> 00:00:13,305
Byl jsem hloupý.

4
00:00:15,391 --> 00:00:17,143
Myslel jsem, žes mě zradil.

5
00:00:17,601 --> 00:00:19,937
A slyšel jsem jen vlastní vztek.

6
00:00:22,440 --> 00:00:23,941
Ale teď vím,

7
00:00:26,026 --> 00:00:27,445
že sis mě vybral.

8
00:00:28,988 --> 00:00:30,781
Máš se mnou plány.

9
00:00:35,619 --> 00:00:38,038
Jeremiášovi jsi řekl: „Volej ke mně,

10
00:00:38,748 --> 00:00:42,918
„a já ti odpovím;
sdělím ti veliká tajemství

11
00:00:43,002 --> 00:00:44,587
„o kterých nevíš.“

12
00:00:47,631 --> 00:00:49,300
Tak tady mě máš, Bože,

13
00:00:50,342 --> 00:00:51,677
a volám tě.

14
00:00:53,095 --> 00:00:54,764
Jsem tvůj služebník.

15
00:00:56,140 --> 00:00:58,058
Ukaž mi mou cestu

16
00:00:58,726 --> 00:01:01,145
a já udělám vše, co budeš chtít.

17
00:01:07,026 --> 00:01:08,527
Budu konat tvou vůli.

18
00:02:04,166 --> 00:02:06,377
BOŽÍ RUKA

19
00:03:34,256 --> 00:03:37,468
JEN BAREVNÍ
Bílým vstup zakázán

20
00:03:54,693 --> 00:03:56,737
Úmrtní oznámení

21
00:04:00,240 --> 00:04:02,910
Voda je skvělá! Nezkusíš ji?

22
00:04:02,993 --> 00:04:04,828
Neplavala jsem tam pět let.

23
00:04:04,995 --> 00:04:06,538
To je sakra škoda.

24
00:04:06,956 --> 00:04:08,582
Měli by pokutovat ty, kdo mají bazén

25
00:04:08,666 --> 00:04:10,376
........