1
00:00:19,019 --> 00:00:20,104
Bože.

2
00:00:21,814 --> 00:00:23,816
To teda jo.

3
00:00:24,567 --> 00:00:26,402
Z čeho je ta postel vyrobená?

4
00:00:29,989 --> 00:00:32,742
-Husí peří.
-Husí peří.

5
00:00:34,326 --> 00:00:38,706
Muselo umřít hodně hus,
aby mohlo její veličenstvo zamhouřit oko.

6
00:00:38,789 --> 00:00:41,500
Nezemřely nadarmo.

7
00:00:41,959 --> 00:00:44,628
Dneska už bysme tu spát neměli.

8
00:00:44,712 --> 00:00:47,131
Včerejšek byla jedna věc,

9
00:00:47,214 --> 00:00:49,383
ale čím víc se tu rozhlížím, já...

10
00:00:50,217 --> 00:00:51,761
Už to stačilo.

11
00:00:54,764 --> 00:00:58,350
Jenom chci,
abychom si tuhle chvíli opravdu užili.

12
00:00:59,185 --> 00:01:01,187
V tomhle pokoji je tolik minulosti.

13
00:01:01,896 --> 00:01:04,273
Všechny ty krámy musíme vyházet.

14
00:01:04,356 --> 00:01:07,818
Tuhle postel,
ten divnej malej stromek támhle.

15
00:01:08,194 --> 00:01:10,029
Podívej, kolik tu je místa.

16
00:01:10,112 --> 00:01:12,907
Mohli bychom tady ubytovat 10 soudruhů.

17
00:01:19,163 --> 00:01:21,290
Tak to uděláme.

18
00:01:22,750 --> 00:01:24,794
Vezměte odtud ty zbraně!

19
00:01:24,877 --> 00:01:27,254
-Sakra.
-Pohyb!

20
00:01:29,632 --> 00:01:31,967
Všichni dolů do krytu! Hned!

21
00:01:32,802 --> 00:01:35,596
V 6:45 jsme dostali zprávu
od spojenců z Aztlanu.

22
00:01:35,679 --> 00:01:38,057
Zachytili přelet 80 až 100 bombardérů

23
00:01:38,140 --> 00:01:39,725
nad Fremontem.

24
00:01:39,809 --> 00:01:40,810
........