1
00:01:26,629 --> 00:01:31,383
MUŽ Z VYSOKÉHO ZÁMKU

2
00:01:40,476 --> 00:01:42,853
<i>Dobře, všichni ticho.</i>

3
00:01:43,062 --> 00:01:44,563
Kamery běží.

4
00:01:45,397 --> 00:01:48,192
Živě za pět, čtyři...

5
00:01:49,068 --> 00:01:52,738
Dámy a pánové,
<i>Reichsführer</i> Severní Ameriky.

6
00:01:54,490 --> 00:01:56,826
Moji milí Američané,

7
00:01:57,827 --> 00:02:00,037
posledních několik dní...

8
00:02:00,579 --> 00:02:02,998
pro nás nebylo jednoduchých.

9
00:02:03,749 --> 00:02:05,584
Heinrich Himmler...

10
00:02:06,502 --> 00:02:08,712
byl otcem nás všech.

11
00:02:09,547 --> 00:02:11,757
Truchlíme nad jeho ztrátou.

12
00:02:13,551 --> 00:02:16,220
Ale s jeho odchodem přichází možnost

13
00:02:17,263 --> 00:02:19,682
znovuzrození a obnovy.

14
00:02:20,850 --> 00:02:24,144
Do Západních Států přišla změna,

15
00:02:24,228 --> 00:02:25,437
a s ní

16
00:02:25,896 --> 00:02:28,399
šance naši rozdělenou zemi

17
00:02:29,358 --> 00:02:31,735
znovu spojit.

18
00:02:31,819 --> 00:02:34,405
Velká změna se blíží.

19
00:02:35,614 --> 00:02:36,866
Brzy,

20
00:02:37,908 --> 00:02:39,702
budeme opět jednotní.

21
00:02:41,912 --> 00:02:43,205
A, konec.

22
00:02:47,167 --> 00:02:48,794
Pojďme to sklidit, lidi.

23
00:02:49,712 --> 00:02:51,255
Díky, Tede.

24
00:02:52,798 --> 00:02:54,925
-Skvělý proslov.
-Děkuji, Bille.

25
00:02:55,801 --> 00:02:56,719
........