1
00:01:25,102 --> 00:01:29,273
Každých 17 let dochází
k velkému probuzení.

2
00:01:31,400 --> 00:01:37,865
Spící cikáda povstane ze země
a změní se do své konečné podoby.

3
00:01:57,468 --> 00:02:02,014
Zdravím. Hledáme vysoce
inteligentní jednotlivce.

4
00:02:02,973 --> 00:02:06,393
Vymysleli jsme na to test.

5
00:02:07,561 --> 00:02:10,355
V tomto obrázku je ukryté poselství.

6
00:02:10,439 --> 00:02:14,026
Když ho najdete,
zavede vás na cestu k nám.

7
00:02:14,860 --> 00:02:16,445
Hodně štěstí.

8
00:02:16,528 --> 00:02:18,489
3301

9
00:02:20,657 --> 00:02:22,576
Cikáda 3301

10
00:02:22,659 --> 00:02:26,538
je známá jako nejsložitější
a nejzáhadnější hádanka internetu

11
00:02:26,622 --> 00:02:29,458
a sahá do roku 2012.

12
00:02:29,917 --> 00:02:31,168
Stejně jako QAnon

13
00:02:31,251 --> 00:02:34,713
vznikla i Cikáda 3301
jako příspěvek na 4chan

14
00:02:34,797 --> 00:02:37,925
a přiměla neznámý počet
internetových obyvatel

15
00:02:38,008 --> 00:02:41,470
ke snaze o vyřešení
stále složitější série hádanek.

16
00:02:41,553 --> 00:02:43,013
Dám vám příklad.

17
00:02:43,096 --> 00:02:46,600
Když vezmete první vzkaz
a dáte ho do textového editoru,

18
00:02:46,683 --> 00:02:49,144
uvidíte skrytou nápovědu
"Cézar říká"

19
00:02:49,228 --> 00:02:51,688
následovanou zdánlivě
náhodným kódem.

20
00:02:51,772 --> 00:02:55,192
A ten kód je odkazem
na slavný nástroj kryptografie

21
00:02:55,275 --> 00:02:56,777
s názvem Cézarova šifra.

22
00:02:56,860 --> 00:02:59,738
Použijte kód
a získáte webovou adresu.
........