1
00:01:12,730 --> 00:01:16,401
PŘÍSPĚVEK 3880
20. ÚNORA 2020

2
00:01:16,568 --> 00:01:23,032
Došli jste daleko, Anoni
(Vlastenci).

3
00:01:23,116 --> 00:01:26,828
Jste připravení.

4
00:01:29,247 --> 00:01:33,918
Připravte se na bouři.

5
00:01:39,299 --> 00:01:43,636
Largo Entertainment
uvádí film o věrnosti.

6
00:01:43,720 --> 00:01:45,680
-Kam jde jeden...
-Tam jdeme všichni.

7
00:01:45,763 --> 00:01:47,181
Ten klid...

8
00:01:47,265 --> 00:01:49,475
To, co se stalo mé lodi,
jsem si nepředstavoval.

9
00:01:49,559 --> 00:01:51,060
... před bouří.

10
00:01:51,227 --> 00:01:53,104
<i>Držte se!</i>

11
00:01:56,858 --> 00:02:00,361
Jsem řádný profesor
University of Miami

12
00:02:00,445 --> 00:02:02,113
na fakultě politických věd.

13
00:02:02,196 --> 00:02:04,365
Jsem tu téměř 12 let

14
00:02:05,408 --> 00:02:08,161
a studuju konspirační teorie.

15
00:02:08,244 --> 00:02:12,165
Internetová konspirační teorie
se dala ve světě do pohybu.

16
00:02:12,332 --> 00:02:15,501
Rozebírá to Joseph Uscinski.

17
00:02:15,918 --> 00:02:19,380
Dávám většině konspiračních
teorií dost velký prostor.

18
00:02:19,672 --> 00:02:21,257
Na rozdíl od svých kolegů

19
00:02:21,341 --> 00:02:23,801
začínám předpokladem,
že by to mohla být pravda,

20
00:02:23,885 --> 00:02:25,762
ale že to ještě nevíme.

21
00:02:25,845 --> 00:02:28,723
Jeden z příspěvků byl o mně

22
00:02:29,599 --> 00:02:32,435
a říkal, že jsem součástí
toho spiknutí.

23
00:02:32,518 --> 00:02:36,689
........