1
00:00:25,651 --> 00:00:29,613
Díky, že jste si vybrali
Adventure Car Hop. Jeďte opatrně.

2
00:00:34,201 --> 00:00:36,912
Carlo, dohlídneš mi na auta?

3
00:00:37,037 --> 00:00:38,748
Jen běž, já to zvládnu.

4
00:00:44,962 --> 00:00:45,921
Charlie.

5
00:00:46,046 --> 00:00:49,717
Neměl jsi celý týden
vozit zákazníky v Kennebunkportu?

6
00:00:50,885 --> 00:00:54,680
V jejich životech řidičem
a v mém vlastním pasažérem?

7
00:00:55,848 --> 00:00:57,725
Hloupý způsob, jak prožít týden.

8
00:01:00,060 --> 00:01:01,687
Nebo život.

9
00:01:04,398 --> 00:01:06,233
Já chci vozit tebe!

10
00:01:07,943 --> 00:01:09,111
Naše děti.

11
00:01:09,236 --> 00:01:12,823
Po pobřeží,
na celé prázdniny přes celou zemi.

12
00:01:13,324 --> 00:01:16,035
Strávit léto na chatě v Coloradu.

13
00:01:16,702 --> 00:01:19,872
Kdybych usínal vedle tebe,
byl by každý den Štědrý!

14
00:01:21,791 --> 00:01:25,085
Všechno před sebou vidím. Celý život.

15
00:01:26,378 --> 00:01:27,922
Naši budoucnost.

16
00:01:28,506 --> 00:01:32,176
Vidím nás, jak se teď dáme na cestu.
A nikdy se neohlédneme.

17
00:01:36,096 --> 00:01:38,140
Stačí jen...

18
00:01:39,308 --> 00:01:40,976
...když řekneš ano.

19
00:01:54,657 --> 00:01:56,283
Charlie,

20
00:01:58,369 --> 00:01:59,912
já...

21
00:02:08,295 --> 00:02:10,089
Pojď do auta.

22
00:02:17,847 --> 00:02:20,599
- Myslel jsem, že to chceš.
- Chtěla jsem!

23
00:02:20,724 --> 00:02:22,268
Co se změnilo?

24
........