1
00:00:43,002 --> 00:00:43,961
Mami?

2
00:00:45,212 --> 00:00:46,464
V pohodě?

3
00:00:47,298 --> 00:00:48,549
Jo. Ty...

4
00:00:49,300 --> 00:00:50,718
...to neslyšíš?

5
00:00:53,262 --> 00:00:55,014
Promiň, telka je moc nahlas, že?

6
00:00:59,185 --> 00:01:01,145
Nechceš si jít zas lehnout?

7
00:01:05,274 --> 00:01:07,401
Vezmu si jen trochu vody.

8
00:01:16,243 --> 00:01:17,536
Haló?

9
00:01:20,247 --> 00:01:21,373
Kdo je tam?

10
00:01:21,499 --> 00:01:24,210
Ahoj, lasičko.
Krásné svátky z Vánoční říše.

11
00:01:24,335 --> 00:01:27,004
Ahoj, larvičko! Přijedu pro tebe!

12
00:01:27,463 --> 00:01:30,090
Já ale nechci odjet.
Mám tu kamarády.

13
00:01:30,216 --> 00:01:32,760
Jen přemýšlíme,
kde je asi Děda Mráz.

14
00:01:33,719 --> 00:01:35,971
Haley, ten pán, co tě odvezl,
není Děda Mráz.

15
00:01:36,096 --> 00:01:38,641
Je zlej. Dávej si na něho pozor!

16
00:01:39,558 --> 00:01:41,477
Že se svezla Přízrakem,

17
00:01:41,602 --> 00:01:43,521
bylo to nejlepší, co se Haley stalo.

18
00:01:43,646 --> 00:01:46,148
Skutečná kamarádka by jí to přála.

19
00:01:46,273 --> 00:01:47,566
Kdopak jsi?

20
00:01:47,691 --> 00:01:48,818
Kde je Děda?

21
00:01:48,943 --> 00:01:50,486
Nevím, co to s tebou udělal,

22
00:01:50,611 --> 00:01:52,363
ale on není Děda Mráz.

23
00:01:52,488 --> 00:01:55,741
Vydal se hledat tebe
a tvůj most a ještě se nevrátil.

24
00:01:55,866 --> 00:01:57,201
Kde je?
........