1
00:02:05,000 --> 00:02:05,835
Jo!

2
00:02:09,713 --> 00:02:12,383
BENZÍN

3
00:02:29,233 --> 00:02:30,109
Ahoj, lasičko.

4
00:02:31,277 --> 00:02:32,862
Svezeš mě?

5
00:02:34,196 --> 00:02:36,949
Pane Manxi,
chytil jsem nějakou holku!

6
00:02:37,867 --> 00:02:40,327
Steve říkal, že tady umře.

7
00:02:46,834 --> 00:02:49,128
BENZÍN

8
00:03:18,324 --> 00:03:19,366
Maggie...

9
00:03:22,286 --> 00:03:23,495
No tak.

10
00:03:24,246 --> 00:03:25,372
Sakra!

11
00:03:28,208 --> 00:03:30,502
Zastavte!

12
00:03:46,644 --> 00:03:48,729
Bože. Jste v pohodě?

13
00:03:49,188 --> 00:03:50,898
Měla jste nehodu?

14
00:03:51,023 --> 00:03:53,901
- Prosím, musím si zavolat.
- Není tu signál.

15
00:03:54,526 --> 00:03:55,986
Tam! Jeden chlap

16
00:03:56,111 --> 00:03:58,197
má mýho kluka a malýho chlapečka.

17
00:04:00,407 --> 00:04:03,077
On mě uvěznil ve svým domě
a pak ho zapálil.

18
00:04:04,745 --> 00:04:05,621
Zapálil!

19
00:04:07,081 --> 00:04:08,374
Ježiš!

20
00:04:10,000 --> 00:04:12,378
- Tak pojďte, honem!
- Díky.

21
00:04:19,468 --> 00:04:20,302
Držte se!

22
00:04:52,292 --> 00:04:54,461
PODLE KNIHY
VÁNOČNÍ ŘÍŠE OD JOEA HILLA

23
00:04:57,631 --> 00:05:01,051
NOSFERATU

24
00:05:12,354 --> 00:05:14,398
Pomalu.
........