1
00:00:13,972 --> 00:00:18,643
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:13,198 --> 00:01:14,115
Sakra.

3
00:02:10,588 --> 00:02:12,048
Pane Vincenzo Cassano.

4
00:02:12,132 --> 00:02:14,968
Jste zatčen za vraždu O Čong-bea.

5
00:02:31,067 --> 00:02:32,110
Ruce vzhůru,

6
00:02:32,694 --> 00:02:33,862
nebo střelím.

7
00:02:38,658 --> 00:02:40,118
Neudělal jsem to.

8
00:02:40,201 --> 00:02:44,622
Pan O nám poslal zprávu,
že jste ho sem unesl.

9
00:02:46,416 --> 00:02:49,043
<i>Když se dostaneš do bažiny…</i>

10
00:02:49,919 --> 00:02:51,254
Nehýbejte se.

11
00:02:52,005 --> 00:02:54,591
Jste zatčen za únos a vraždu.

12
00:02:56,759 --> 00:02:59,804
<i>…musíš se z ní dostat, než klesneš ke dnu.</i>

13
00:03:38,092 --> 00:03:40,845
Au, to bolí.

14
00:03:41,471 --> 00:03:44,224
Vrazil jste do mě. Buďte opatrnější…

15
00:03:46,267 --> 00:03:47,268
Počkat.

16
00:03:48,770 --> 00:03:50,313
Vy nejste místní.

17
00:03:52,440 --> 00:03:53,900
Co tu děláte?

18
00:03:55,276 --> 00:03:56,444
Kdo jste?

19
00:03:57,403 --> 00:03:58,488
Mluvte.

20
00:03:59,197 --> 00:04:00,949
Kdo jste?

21
00:04:03,409 --> 00:04:06,537
Sakra. Kam jako chceš jít?

22
00:04:08,164 --> 00:04:09,791
Nedáváš mi jinou šanci.

23
00:04:11,292 --> 00:04:12,585
Tak jo.

24
00:04:12,669 --> 00:04:14,212
Trochu jsem vyšel ze cviku.

25
00:04:14,837 --> 00:04:16,130
Fajn.
........