1
00:00:13,513 --> 00:00:18,685
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:03,396 --> 00:01:06,733
Hanba zrůdné společnosti Babel Chemicals!

3
00:01:06,816 --> 00:01:08,526
Hanba!

4
00:01:08,610 --> 00:01:11,571
- Hanba!
- Hanba!

5
00:01:11,654 --> 00:01:13,406
PRYČ S BABEL CHEMICALS

6
00:01:13,948 --> 00:01:15,825
BABEL CHEMICALS
MUSÍ NÉST ZODPOVĚDNOST

7
00:01:15,909 --> 00:01:18,369
Nechci celý život kašlat krev.

8
00:01:18,453 --> 00:01:20,705
Hanba Babel Chemicals!

9
00:01:24,167 --> 00:01:25,919
Toto představení znázorňuje

10
00:01:26,002 --> 00:01:30,048
strastiplnou bitvu obětí!

11
00:01:38,765 --> 00:01:41,309
VRAZI Z BABEL CHEMICALS MUSÍ SKONČIT

12
00:01:48,608 --> 00:01:50,485
PRAVDA SE UKÁŽE

13
00:01:50,568 --> 00:01:52,821
Co to ti pitomci dělají?

14
00:01:53,822 --> 00:01:54,697
Jdeme.

15
00:01:55,281 --> 00:01:57,325
To snad ne.

16
00:02:04,249 --> 00:02:06,918
ŽIVOT

17
00:02:38,491 --> 00:02:40,743
Už tu nevaří tak dobře jako kdysi.

18
00:02:40,827 --> 00:02:42,453
Vývar stojí za houby.

19
00:02:42,537 --> 00:02:44,581
- Půjdeme jinam?
- Ano, pane.

20
00:02:44,664 --> 00:02:46,374
To je dobré. Ale ne!

21
00:02:47,083 --> 00:02:49,377
Božínku! Promiňte!

22
00:02:49,460 --> 00:02:51,504
- Nechte toho!
- Jste celý mokrý!

23
00:02:51,588 --> 00:02:53,423
Ztratila jsem kontaktní čočky.

24
00:02:53,506 --> 00:02:55,758
- Krucinál!
- Vydržte. Ještě tady.
........