1
00:00:13,013 --> 00:00:17,934
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:04,981 --> 00:01:06,649
Někdo vám volal.

3
00:01:06,733 --> 00:01:07,984
Cože? Kdo?

4
00:01:10,320 --> 00:01:11,571
„RDU“.

5
00:01:12,155 --> 00:01:13,156
RDU-90.

6
00:01:15,492 --> 00:01:16,743
Není to ten vědec?

7
00:04:08,748 --> 00:04:09,707
Tati.

8
00:04:13,211 --> 00:04:14,420
Tati!

9
00:04:18,132 --> 00:04:19,133
Tati!

10
00:04:20,260 --> 00:04:21,636
Ne…

11
00:04:38,069 --> 00:04:39,529
Tati…

12
00:05:08,808 --> 00:05:11,644
<i>Hong, lidskoprávní advokát,
zemřel při neštěstí</i>

13
00:05:11,728 --> 00:05:13,271
<i>V Kumga-dongu, Sangčhon-gu.</i>

14
00:05:13,354 --> 00:05:15,982
<i>Byl obviněn z porušení
etického kodexu advokátů</i>

15
00:05:16,065 --> 00:05:19,444
<i>a z nabádání ke křivému svědectví,
což šokovalo veřejnost.</i>

16
00:05:19,527 --> 00:05:22,905
<i>Hong byl lidskoprávní advokát,
který obhajoval</i>

17
00:05:22,989 --> 00:05:24,824
{\an8}<i>oběti Babel Pharmaceuticals</i>

18
00:05:24,907 --> 00:05:26,826
<i>a nechával promlouvat slabé.</i>

19
00:05:26,909 --> 00:05:30,038
<i>Tento incident však
odhalil jeho pravou tvář.</i>

20
00:05:30,830 --> 00:05:32,915
<i>Během nedávného procesu</i>

21
00:05:32,999 --> 00:05:36,294
<i>žádal peníze
a uplácel zainteresované osoby.</i>

22
00:05:36,377 --> 00:05:39,047
<i>Také přiměl doručovatele Ia
ke křivému svědectví.</i>

23
00:05:39,130 --> 00:05:42,759
<i>Za porušení etického kodexu
byl vyšetřován.</i>

........