1
00:00:13,513 --> 00:00:17,350
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:00,060 --> 00:01:01,269
Ty hajzle.

3
00:01:04,939 --> 00:01:08,026
- Ale ne!
- Šéfe!

4
00:01:08,109 --> 00:01:09,944
Ještě krok…

5
00:01:12,697 --> 00:01:15,033
- a letí dolů.
- Stůjte, blbečci.

6
00:01:15,116 --> 00:01:16,409
Ani hnout.

7
00:01:16,493 --> 00:01:19,162
Zůstaňte stát.

8
00:01:19,245 --> 00:01:23,416
Babel E&C koupili tu budovu nelegálně.

9
00:01:23,500 --> 00:01:25,210
Jestli nechceš umřít, vytáhni mě.

10
00:01:25,293 --> 00:01:26,419
Hned!

11
00:01:27,921 --> 00:01:30,507
Ten dům získám zpět.

12
00:01:31,591 --> 00:01:34,427
A zaplatíte mi za všechno,
co jste provedli.

13
00:01:36,805 --> 00:01:40,141
Ten dům je můj.

14
00:01:41,392 --> 00:01:43,394
To bylo italsky, že? Co řekl?

15
00:01:43,478 --> 00:01:44,813
- Cože?
- Co řekl?

16
00:01:44,896 --> 00:01:46,064
Řekl…

17
00:01:58,201 --> 00:02:00,995
Jestli se seberete se a vypadnete,
vytáhnu vás.

18
00:02:01,079 --> 00:02:02,372
Vypadnu. Pomozte mi.

19
00:02:02,455 --> 00:02:04,290
- Cože?
- Vypadnu, pomozte mi.

20
00:02:04,374 --> 00:02:06,584
- Slibte to.
- Slibuju, opravdu.

21
00:02:06,668 --> 00:02:07,752
Je to nutné?

22
00:02:07,836 --> 00:02:09,671
Nemůžu narovnat prst.

23
00:02:09,754 --> 00:02:12,257
- To bolí. Au, můj prst.
- Stiskněte.

........