1
00:00:13,596 --> 00:00:17,517
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:20,538 --> 00:01:21,706
<i>Mým cílem je…</i>

3
00:01:23,917 --> 00:01:26,336
<i>tu budovu zbořit.</i>

4
00:01:53,988 --> 00:01:56,825
{\an8}PŘED 72 HODINAMI, ŘÍM, ITÁLIE

5
00:02:49,085 --> 00:02:50,962
<i>CONSIGLIERE </i>RODINY CASSANO

6
00:02:51,045 --> 00:02:54,007
VINCENZO CASSANO

7
00:02:55,717 --> 00:02:56,718
{\an8}<i>CONSIGLIERE</i>

8
00:02:56,801 --> 00:02:59,679
{\an8}PRÁVNÍK ČI PORADCE
ITALSKÉHO MAFIÁNSKÉHO BOSSE

9
00:03:35,340 --> 00:03:36,382
K Emiliovi domů.

10
00:03:36,466 --> 00:03:37,800
Ano, pane <i>consigliere</i>.

11
00:03:45,892 --> 00:03:48,561
{\an8}1. DÍL

12
00:04:40,446 --> 00:04:41,614
Co tu děláte?

13
00:05:04,053 --> 00:05:06,222
{\an8}VINICE GRECCO

14
00:05:19,652 --> 00:05:22,572
Pracuješ i v den pohřbu svého šéfa?

15
00:05:35,335 --> 00:05:37,337
Toto je Fabiova poslední nabídka.

16
00:05:38,171 --> 00:05:40,506
Nabídka ze záhrobí? Díky, nemám zájem.

17
00:05:41,049 --> 00:05:42,300
Seber si to a zmiz.

18
00:05:47,638 --> 00:05:50,725
Vraždou prezidenta Carla
kvůli vinici a odborům

19
00:05:51,517 --> 00:05:52,894
jsi udělal chybu.

20
00:05:53,895 --> 00:05:55,146
Pro Fabia

21
00:05:56,522 --> 00:05:58,566
byl jako bratr.

22
00:05:58,649 --> 00:06:00,818
Nepřistoupím na žádnou nabídku.

23
00:06:03,863 --> 00:06:05,490
Myslíš, že je to nabídka?

24
00:06:07,784 --> 00:06:12,038
Je to Fabiova poslední možnost
milosti pro muže,

25
........