1
00:00:00,402 --> 00:00:02,612
Když jsem souhlasil
s praním peníz pro Townsenda,

2
00:00:02,695 --> 00:00:04,239
řekl jste, že to nebude sledované.

3
00:00:04,372 --> 00:00:06,833
Teď mi berňák šlape na paty.

4
00:00:06,916 --> 00:00:09,335
Mluvil jste o tom se svými společníky?

5
00:00:09,419 --> 00:00:11,588
Slyšel jste mě? Mohu jít do vězení.

6
00:00:11,671 --> 00:00:15,133
- Vaši společníci, ví o tom?
- Jen Charlie.

7
00:00:15,842 --> 00:00:18,511
Musel jsem. Je náš účetní.

8
00:00:18,595 --> 00:00:21,014
Nemám z toho dobrý pocit. Co vy?

9
00:00:21,097 --> 00:00:24,434
Vedení sem pošle chlapa,
aby radil ohledně toho berňáku.

10
00:00:24,517 --> 00:00:26,060
Je něco jako poradce.

11
00:00:26,144 --> 00:00:29,481
Nemáme se čeho obávat.
Firmy se prověřují běžně.

12
00:00:29,564 --> 00:00:31,858
Jo. Jasně.

13
00:00:35,069 --> 00:00:36,696
Myslím, že je to všechno.

14
00:00:38,114 --> 00:00:41,367
Co je plán?
Řekl jste, že se o to postaráte.

15
00:00:41,451 --> 00:00:43,453
Už jsem se o to postaral.

16
00:00:43,536 --> 00:00:46,456
Zítra touto dobou bude audit uzavřen.

17
00:00:46,539 --> 00:00:49,459
Když je o to postaráno, proč jste tady?

18
00:00:49,542 --> 00:00:51,920
Říct vám, abyste se odsunul od okna.

19
00:00:53,379 --> 00:00:54,714
Počkejte, počkejte.

20
00:00:54,797 --> 00:00:58,051
- Prosím.
- Ne. Ne, ne.

21
00:01:02,639 --> 00:01:06,559
Dámy, když dovolíte. Kde je Charlie?

22
00:01:07,685 --> 00:01:09,812
Nevím. Byl tady. Máme počkat?

23
00:01:09,896 --> 00:01:11,773
Není třeba. Bude to rychlé.

24
00:01:31,376 --> 00:01:33,378
........