1
00:00:18,393 --> 00:00:19,436
Noc.

2
00:00:24,399 --> 00:00:30,364
Svět stínů, který skrývá
víc než polovinu pozemských živočichů.

3
00:00:33,534 --> 00:00:38,747
Až doposud nám kamery ukázaly
pouhý náhled do života těchto zvířat.

4
00:00:41,750 --> 00:00:44,837
Ale díky špičkové technologii

5
00:00:44,920 --> 00:00:49,842
můžeme vidět noc tak jasně,
jako by byl den.

6
00:00:56,515 --> 00:01:00,769
Díky kamerám, které jsou
stokrát citlivější než lidské oko...

7
00:01:04,063 --> 00:01:06,859
...můžeme nyní zachytit krásu noci...

8
00:01:09,319 --> 00:01:10,445
...i v barvě.

9
00:01:15,325 --> 00:01:17,202
Krajiny jako z jiné planety.

10
00:01:20,205 --> 00:01:24,835
Podivné tvory, kteří se zrodili ze tmy.

11
00:01:27,713 --> 00:01:30,215
Nevídané chování.

12
00:01:37,222 --> 00:01:40,767
Můžeme sledovat životy zvířat

13
00:01:41,602 --> 00:01:44,104
v poslední opravdové divočině na Zemi.

14
00:01:46,565 --> 00:01:47,566
V noci.

15
00:01:50,694 --> 00:01:56,658
Noční planeta
v živých barvách

16
00:02:09,420 --> 00:02:13,759
Nad namibijským
pobřežím Koster zapadá slunce.

17
00:02:13,842 --> 00:02:15,969
{\an8}KOMENTÁŘ
TOMA HIDDLESTONA

18
00:02:16,053 --> 00:02:20,265
{\an8}Je to místo,
kde se Atlantik setkává s africkou pouští.

19
00:02:28,649 --> 00:02:31,193
Vypadá to, jako by tu nebyl život.

20
00:02:35,280 --> 00:02:37,991
Ale na pár měsíců v roce

21
00:02:38,075 --> 00:02:42,829
si zdejší pláže
zaberou návštěvníci z oceánu.

22
00:02:45,123 --> 00:02:47,668
Lachtani jihoafričtí.

23
00:02:54,216 --> 00:02:59,263
Každé jaro se jich sem chodí pářit
........