1
00:00:23,106 --> 00:00:24,191
Sue!

2
00:00:27,653 --> 00:00:29,613
Sue!

3
00:00:33,492 --> 00:00:35,077
Sue, ne!

4
00:00:35,786 --> 00:00:37,079
Ne!

5
00:00:39,581 --> 00:00:40,457
Ne!

6
00:00:57,891 --> 00:00:59,268
<i>Divé noci -</i>

7
00:01:00,102 --> 00:01:01,311
<i>Divé noci!</i>

8
00:01:05,357 --> 00:01:06,900
Ano? Kdo je?

9
00:01:10,404 --> 00:01:13,365
Vaši rodiče odjíždějí.
Nechcete se rozloučit?

10
00:01:14,741 --> 00:01:17,744
Ano, jistě. Vydrž. Jen...

11
00:01:27,129 --> 00:01:30,299
Pro Sue

12
00:01:43,353 --> 00:01:45,564
- Ženo?
- Moment!

13
00:01:46,231 --> 00:01:47,441
Je čas vyrazit!

14
00:01:48,442 --> 00:01:50,652
Určitě vám to na jednu noc stačí?

15
00:01:50,736 --> 00:01:53,071
Příprava se nemá podceňovat, Henry.

16
00:01:54,239 --> 00:01:55,282
Dobře.

17
00:01:55,949 --> 00:01:56,992
Radši pojedeme.

18
00:01:57,075 --> 00:01:58,076
Ne!

19
00:01:59,828 --> 00:02:00,954
Ne!

20
00:02:01,038 --> 00:02:02,873
To nemůžete! Nesmíte!

21
00:02:03,290 --> 00:02:06,627
Jak jen se vyrovnáme s nesnesitelnou
bolestí z vaší nepřítomnosti?

22
00:02:06,710 --> 00:02:08,586
Vím, proč máš radši poezii než herectví.

23
00:02:08,669 --> 00:02:09,670
Sbohem.

24
00:02:10,964 --> 00:02:12,174
Sbohem, mé druhé dítě.

25
........