1
00:01:30,952 --> 00:01:35,123
Každých 17 let dochází
k velkému probuzení.

2
00:01:37,250 --> 00:01:43,715
Spící cikáda povstane ze země
a změní se do své konečné podoby.

3
00:02:03,318 --> 00:02:07,864
Zdravím. Hledáme vysoce
inteligentní jednotlivce.

4
00:02:08,823 --> 00:02:12,243
Vymysleli jsme na to test.

5
00:02:13,411 --> 00:02:16,205
V tomto obrázku je ukryté poselství.

6
00:02:16,289 --> 00:02:19,876
Když ho najdete,
zavede vás na cestu k nám.

7
00:02:20,710 --> 00:02:22,295
Hodně štěstí.

8
00:02:22,378 --> 00:02:24,339
3301

9
00:02:26,507 --> 00:02:28,426
Cikáda 3301

10
00:02:28,509 --> 00:02:32,388
je známá jako nejsložitější
a nejzáhadnější hádanka internetu

11
00:02:32,472 --> 00:02:35,308
a sahá do roku 2012.

12
00:02:35,767 --> 00:02:37,018
Stejně jako QAnon

13
00:02:37,101 --> 00:02:40,563
vznikla i Cikáda 3301
jako příspěvek na 4chan

14
00:02:40,647 --> 00:02:43,775
a přiměla neznámý počet
internetových obyvatel

15
00:02:43,858 --> 00:02:47,320
ke snaze o vyřešení
stále složitější série hádanek.

16
00:02:47,403 --> 00:02:48,863
Dám vám příklad.

17
00:02:48,946 --> 00:02:52,450
Když vezmete první vzkaz
a dáte ho do textového editoru,

18
00:02:52,533 --> 00:02:54,994
uvidíte skrytou nápovědu
"Cézar říká"

19
00:02:55,078 --> 00:02:57,538
následovanou zdánlivě
náhodným kódem.

20
00:02:57,622 --> 00:03:01,042
A ten kód je odkazem
na slavný nástroj kryptografie

21
00:03:01,125 --> 00:03:02,627
s názvem Cézarova šifra.

22
00:03:02,710 --> 00:03:05,588
Použijte kód
a získáte webovou adresu.
........