1
00:00:10,260 --> 00:00:11,261
SPOLEČNĚ… NOVÝ ZAČÁTEK

2
00:00:11,345 --> 00:00:14,515
Tvrdí,
že Spojené státy už se hřály na výsluní

3
00:00:14,598 --> 00:00:17,017
a že náš národ je za zenitem.

4
00:00:17,100 --> 00:00:19,937
Čekají, že dětem řeknete,

5
00:00:20,020 --> 00:00:25,067
že Američané už se nechtějí
potýkat s problémy

6
00:00:25,150 --> 00:00:28,779
a že budoucnost bude plná obětí
a přinese jen málo příležitostí.

7
00:00:29,488 --> 00:00:33,200
Drazí spoluobčané,
takový názor naprosto odmítám.

8
00:00:35,827 --> 00:00:40,207
Musíme jít vpřed společně
a s přesvědčením,

9
00:00:40,290 --> 00:00:44,503
že to, co před několika lety
pronesl jeden velký generál, je pravda:

10
00:00:44,586 --> 00:00:47,256
„Za vítězství neexistuje náhražka.“

11
00:00:47,339 --> 00:00:48,382
VÍTĚZSTVÍ REAGANA

12
00:00:48,465 --> 00:00:49,466
4. listopadu 1976

13
00:00:49,550 --> 00:00:53,178
{\an8}<i>Tři, dva, jedna…</i>

14
00:00:58,267 --> 00:00:59,601
RUSKÁ RAKETA N-3

15
00:00:59,685 --> 00:01:02,396
<i>Napětí v dobývání vesmíru eskaluje.</i>

16
00:01:02,479 --> 00:01:04,940
<i>Další porušení
Mezinárodní vesmírné dohody.</i>

17
00:01:05,022 --> 00:01:08,277
…<i>sovětský vojenský satelit
vyprovokoval ráznou odezvu…</i>

18
00:01:08,360 --> 00:01:11,697
Budu věrně vykonávat úřad
prezidenta Spojených států.

19
00:01:11,780 --> 00:01:15,200
<i>…Reaganova vláda oznámila
odstoupení Spojených států…</i>

20
00:01:15,284 --> 00:01:18,412
<i>Ve Spojeném království
se narodilo první dítě ze zkumavky.</i>

21
00:01:18,495 --> 00:01:19,329
18. září 1978

22
00:01:20,330 --> 00:01:22,374
Izrael a Egypt se v Camp Davidu nedohodly

23
........